"Yalova Üniversitesi Etik Kurulu" Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından 23.07.2013 tarih ve 71 nolu toplantıda kabul edilen "Yalova Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi" kapsamında oluşturulan bir Kurul olup, Üniversite Senatosu' nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen dokuz (9) üyeden oluşmaktadır.

 Üniversite Etik Kurulu çalışmalarını "Yalova Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi" ve bu Yönerge' ye ekli olan Bilim Etik Kurulları Yönergeleri’ne göre yürütmektedir. Yönerge' nin amacı; Yalova Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri ve toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde etik değerlendirilmelere ilişkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını düzenlemektir.

                                      KURUL ÜYELERİ

              GÖREV

                 İSİM VE SOYİSİM

      Başkan

     Prof. Dr. Mehmet Tahir YAREN

      Başkan Yardımcısı

     Prof. Dr. Mustafa ÖZTAŞ

      Yazman

     Prof. Dr. Mehmet Atilla TAŞDELEN

       Üye

     Prof. Dr. Rafet BOZDOĞAN


     Prof. Dr. Eşref AVCI


     Prof. Dr. Senay YÜRÜR


     Prof. Dr. Bülent YİĞİT


     Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ


     Doç. Dr. Recep MAKAS


     Doç. Dr. Mehmet Nusret BEDÜK


     Dr. Öğr. Üyesi Asuman SALTAN


     Öğr. Gör. Mustafa YIĞILITAŞ

Etiket: yalova üniversitesi etik kurulu

Dosya Adı Boyutu
yalova_uni_etik_kutul_yonerge.pdf 333,00 KB İndir Göster