GÖREVİ
               İSİM SOYİSİM

       BAŞKAN

    Prof. Dr. Derya GÜROY

              ÜYE     Prof. Dr. Mustaaf ÖZTAŞ

    Prof. Dr. Ersin KAVİ


    Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir COŞKUN


    Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selçuk MERT


    Dr. Öğr. Üyesi Sırrı DÜĞER


    Dr. Öğr. Üyesi Fatma KIZIL


    Dr. Öğr. Üyesi Asuman SALTAN


    Öğr. Gör. Arzu YAVAŞÇAOĞLU


    Öğr. Gör. Özgür Doğan GÜRCÜ

        MEMUR

    Rasim ÇETİK

Etiket: Senato Eğitim Komisyonu