Özgeçmiş

Ayşe Tansel Çetin lisans eğitimini 1996 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Muhasebe Eğitimi bölümünde tamamladı. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesinde 2000 yılında yüksek lisans ve 2007 yılında da doktorasını bitirdi. 1997-2010 yılları arasında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora sonrası, 2007-2008 yılları arasında bir yıl süreyle Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesinde Post-Doc olarak çalıştı. 2010 Ağustos ayından itibaren Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Dr. Çetin, Performans Ölçümü, Kurumsal Yönetim ve İMKB şirketleri üzerine çalışmakta olup, bu konularda yayınlanmış ulusal ve uluslararası yayınları ile çeşitli kurumlar tarafından desteklenmiş araştırma projeleri bulunmaktadır. Halen Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde yürütülen ve Tubitak Evrena programı kapsamında desteklenen 149 000 TL bütçesi olan, “İMKB Şirketlerinde Muhasebe Rakamlarının Firma Değerine Yansıması ve Yeni Muhasebe ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Etkisi” başlıklı projede proje ortağı olarak yer almakta olan Ayşe Tansel Çetin evli ve bir çocuk annesidir.

Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ticaret     Turizm    Eğitim Fakültesi,         Muhasebe Eğitimi Bölümü

Gazi Üniversitesi

1996

Y. Lisans

İşletme     Fakültesi-Genel

İşletme

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2000

Doktora/S.Yeterlik/

Tıpta Uzmanlık

İşletme     Fakültesi-Genel

İşletme

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

2007

Yüksek  Lisans  Tez  Başlığı  (özeti  ekte)  ve  Tez  Danışman(lar)ı:  Sermaye  Yatırım Kararlarında                        Satın     Alma     ya     da     Finansal      Kiralama     Alternatiflerinin     Analizi, (Danışman:Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZER)
Doktora   Tezi/S.Yeterlik   Çalışması/Tıpta   Uzmanlık   Tezi   Başlığı   (özeti   ekte)    ve Danışman(lar)ı: Hastane Yönetiminde Kapasite ve Kaynak Yönetim Kararlarının Maliyet, Kalite ve Finansal Performans Üzerindeki Etkileri”, (Danışman:Doç.Dr. Gökhan ÖZER)

Ödüller
OUTSTANDING  PAPER  AWARD,  The  International  Academy  of  Business  and  Public Administration Disciplines  (IABPAD) Conference,Dallas,  April 22 - 25,2010, “Impact of Board Diversity on Boards’ Monitoring Intensity and Firm Performance: Evidence from the Istanbul Stock Exchange” isimli bildiri.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Tansel  Cetin,  Ayse,    Aksu,  Mine,  Ozer,  Gokhan  (2010).“  Technology  investments, performance and the effects of size and region in Turkish hospitals” The Service Industries Journal, (SSCI), On: 19 July 2011, At: 01:39, DOI:10.1080/02642069.2010.529433
A2.Tansel Cetin, Ayse (2010).The effects of human resource, marketing, and manufacturing performance on financial performance Journal Of Global Strategic Management, Cilt 4, Sayı 1
A
3.Tansel Cetin, Ayse, Özer, Gökhan (2009). Hastanelerde tesis ve personel yönetiminin maliyet, kalite ve finansal performans üzerindeki etkileri, İktisat İşletme ve Finans, cilt 24,  281.(SSCI)
A
4.Aydın, Serkan, Tansel Cetin, Ayse, Ozer, Gokhan (2007).The Relationship Between Marketing  and  Product  Development  Process  and  Their  Effects  on  Firm  Performance”, Academy of Marketing Studies Journal (AMSJ), vol 11, No 1.
A5.Kazan, Halim, Ozer, Gokhan, Tansel Cetin, Ayse (2006). “The Effect of Manufacturing Strategies on The Financial Performance”, Measuring Business Excellence, vol.10, issue.1, pp.14-26. (Abstracted and Indexed  in: Scopus, ABI Inform, INSPEC, Emerald Management Reviews, Cabell's Dictionary of Publishing Opportunities in Management and Marketing)
A6.Tansel  Cetin,  Ayse,  Ozer,  Gökhan,  Karakaya,  Mevlüt  (2006).  “Pazarlama  ve  Ürün Tasarımı  Performansının  Finansal  Performans  Üzerindeki  Etkileri:  İmalat  Sektöründe  Bir Uygulama”, İktisat İşletme veFinans, May, year 21, number: 242,  (Indexed &Abstracted in: Jel and  Econlit)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
B1.   Aksu,   M.   Muradoglu,   G.,   Tansel   Cetin,   A.(2011).   The   Impact   of   Ownership Concentration and IFRS Adoption on Earnings Quality: Evidence from an  Emerging Market, Mine  Aksu,  Sabanci  University,  Turkey;  Yaz  Gulnur  Muradoglu,  Cass  Business  School, United   Kingdom;   and   Ayse   Tansel   Cetin,   Yalova   University,   Turkey,   EBES   2011

CONFERENCE and   3rd International Conference on Governance Fraud Ethics and Social
Responsibility.

B1.Ararat,  M.,  Aksu,  M.  Tansel  Cetin,  A.(2010).Impact  of  Board  Diversity  on  Boards’ Monitoring Intensity and Firm Performance: Evidence from the Istanbul Stock Exchange, The   International   Academy   of   Business   and  Public   Administration   Disciplines (IABPAD) Conference,Dallas, April 22 - 25,2010, OUTSTANDING PAPER AWARD.
B2.Aksu,  Mine,  Tansel  Cetin  Ayse,  Simga  Mugan  Can,  (2009).  Impact  of  Accounting Reforms,   CG  Compliance  Reporting  and  Disclosure  Intensity  on  Value  Relevance  of Accounting  Numbers  in  ISE. American  Accounting  Association  (AAA),  Ohio  Regional Meeting, 7-9 May, 2009, Geneva on the Lake, Ohio, USA and  AAA 2009 Annual Meeting and Conference on teaching and learning in Accounting, August 1–5, New York.
B3.Ararat  Melsa,  Tansel  Cetin Ayse  (2009)."İMKB'de  İşlem Gören  Bankaların  Kamuya Açıklama  Yoğunlukları  ve  Yönetişim  Özellikleri"  6th  Annual  International  Accounting Conference, MODAV,3- 5 December 2009, Istanbul.
B4.Aykac, S.O., Aydın, S., Ates, M. and Tansel Cetin A. (2009). "Effects of Service Quality on Customer Satisfaction and Customer Loyalty: Example of Marmara University Hospital", Performance and Quality in Health International Congress, (19-21 Mach 2009, Antalya).

 Full  text  available  at  SSRN:  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1362601

 (was in the "top-10 recent hits" in several journals of SSRN).
B
5.Tansel  Cetin  Ayse  and  Ozer  Gokhan (2008).“Türkiye’deki  Hastanelerde  Teknoloji Yatırımları ve Sürekli İyileştirmenin Kalite ve Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri” 5. Annual International Accounting Conference, MODAV and  Performance and Quality in Health International Congress, (19-21 March 2009, Antalya).
B6.Kazan, Halim, Ozer, Gokhan,  Tansel, Çetin, Ayse ( 2005). “The Effect of Manufacturing Strategies On The Financial Performance”, International Conference on Business Management & Economics in a Changing Wold, Çeşme-İzmir, Turkey, 16-19 June, vol.4,
pp.193-209.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler  

D1.Özer,  Gökhan, Tansel  Çetin Ayşe  (2007). Maliyet  Performansının Bir Ara  Değişken Olarak  Finansal  Performans  Üzerindeki  Etkisi:  Sağlık  Sektöründe  Ampirik  Bir  Çalışma, Muhasebe Bilim Dünyası, sayı.2
D2.Tansel Çetin, Ayşe, Özcan, Murat ve Yücel, Rahmi (2004). “ Çevre Muhasebesine Genel
Bakış” Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan, Yıl 4: sayı:7
D3.Özer,  Gökhan,  Tansel  Çetin,  Ayşe  ve  Özcan,  Murat  (2004).  Satınalma  ve  Finansal

Kiralama Kararlarının Analizi: Bir Vaka Çalışması,  Mevzuat Dergisi, Mayıs, Yıl 7, Sayı.77.

D4.Tansel, Çetin, Ayşe, Özcan, Murat ve Yücel, Rahmi (2003).   “Sermaye Yatırımlarında Satınalma ve Finansal Kiralama Alternatiflerinin Karşılaştırılması ve  Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 8.  sayı. 3.
D5.Özcan,  Murat  ve  Yücel,  Rahmi  ve  Tansel  Çetin,  Ayşe  (2003).“Mamül  ve  hizmet maliyetlerinin  saptanmasında  Faaliyete  Dayalı  Maliyet  Yönteminin  Kullanımı,”  Mevzuat Dergisi, Sayı.67, Temmuz, Yıl 6.
D6.Yücel, Rahmi, Özcan, Murat ve Tansel Çetin Ayşe (2003). “ Artık Getirilerde Haftanın Günü, Firma Büyüklüğü ve Takas Süresi Etkisi”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.22, sayı.1.

Görevler

İngilizce İşletme Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı,
İngilizce İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş.Gör.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi

1997-2007

Dr.Ar.Gör.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi

2007-2010

Post Doc

Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi

2007-2008

Yrd.Doç.Dr.

Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Bölümü

2010-

Projelerde Yaptığı Görevler

Sahiplik Yapısı ve Sahiplik Yoğunluğunun  Firma Performansı üzerindeki etkileri, Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi BAP,                                        (Yürütücü:   Ayşe    Tansel    Çetin,Yalova Üniversitesi,  Araştırmacılar:  Mine  Aksu,  Sabancı  Üniversitesi,:  Gülnur  Muradoğlu,  Cass Business School-İngiltere, (2011-).

Akademik  Personele  Spss  ve  Lisrel  Paket  program  eğitimi,  Yalova  Üniversitesi  Bilimsel Araştırmalar Birimi BAP, (Yürütücü:     Ayşe      Tansel      Çetin,      Yalova     Üniversitesi, Araştırmacılar: Mustafa Kurt, Yalova Üniversitesi (2012-).

İMKB Şirketlerinde Muhasebe Rakamlarının Firma Değerine Yansıması ve Yeni Muhasebe ve   Kurumsal   Yönetim   Uygulamalarının   Etkisi”   TÜBİTAK   1010   EVRENA   Projesi, (Yürütücü: Mine Aksu, Sabancı Üniversitesi, Araştırmacılar: Gülnur Muradoğlu, Cass Business School-İngiltere, Can  Şımga Mugan, ODTÜ, Ayşe Tansel Çetin,Yalova Üniversitesi, (2008-

2010). (Proje Bütçesi: 149 000 YTL).

“Hastanelerde Performansı Etkileyen Faktörler”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilimsel

Araştırmalar Birimi, (Yürütücü: Gökhan Özer, Araştırmacı: Ayşe Tansel Çetin) proje no:.

2005-A-19,  (06.06.2005 -2007).

“Rekabet Avantajlarının İşletme Performansı Üzerindeki Etkileri”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,  Bilimsel  Araştırmalar  Birimi,  (Yürütücü:  Gökhan  Özer,  Araştırmacılar:  Ayşe Tansel Çetin, Murat Özcan, Rahmi Yücel)  proje no: 02-B-04-01-05,  01.10 (2002 -2005).

 “Kar Yönetimi Uygulamalarında Etik Yargı Farklılıkları”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilimsel  Araştırmalar Birimi, (Yürütücü: Gökhan Özer, Araştırmacılar: Ayşe Tansel Çetin, Murat Özcan, Rahmi Yücel)   proje no: 02-B-04-01-06, (2002 -2007)

“Firma  Değerlemesinde  Muhasebe  Karlarının  Rolü”,  Gebze  Yüksek  Teknoloji  Enstitüsü, Bilimsel  Araştırmalar Birimi, (Yürütücü: Gökhan Özer, Araştırmacılar: Ayşe Tansel Çetin, Murat Özcan, Rahmi Yücel)  proje no: 02-B-04-01-07, Başlama tarihi; (2002-2005).

İdari Görevler 

Uluslar arası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkan V. (2011-) İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı, Yalova Üniversitesi (2010-) Yalova Üniversitesi Farabi Koordinatörü (2011-)
Bilimsel Araştırma Projeleri Fakülte Koordinatörü (2010-) Fakülte Burs Komisyon üyesi (2010-)
İşletme Bölümü Araştırma Seminerleri Koordinatörü (2010-)

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

(Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir)

 

Akademik

Yıl

 

Dönem

 

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2011-2012

 

Güz

Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

3

 

50

Muhasebe I

3

 

83

 

 

 

2010-2011

 

Güz

Muhasebe I

3

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

İşletmelerde Muhasebe

Uygulamaları, Yüksek Lisans

3

 

20

 

 

Genel muhasebe (AÖF)

2

 

20

 

 

Muhasebe Uygulamaları

2

 

12