Doç. Dr. Ayşe  Tansel Çetin

Doç. Dr. Ayşe Tansel Çetin

-

Özgeçmiş

Ayşe Tansel Çetin lisans eğitimini 1996 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Muhasebe Eğitimi bölümünde tamamladı. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesinde 2000 yılında yüksek lisans ve 2007 yılında da doktorasını bitirdi. 1997-2010 yılları arasında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora sonrası, 2007-2008 yılları arasında bir yıl süreyle Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesinde Post-Doc olarak çalıştı. 2010 Ağustos ayından itibaren Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Dr. Çetin, Performans Ölçümü, Kurumsal Yönetim ve İMKB şirketleri üzerine çalışmakta olup, bu konularda yayınlanmış ulusal ve uluslararası yayınları ile çeşitli kurumlar tarafından desteklenmiş araştırma projeleri bulunmaktadır. Halen Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde yürütülen ve Tubitak Evrena programı kapsamında desteklenen 149 000 TL bütçesi olan, “İMKB Şirketlerinde Muhasebe Rakamlarının Firma Değerine Yansıması ve Yeni Muhasebe ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Etkisi” başlıklı projede proje ortağı olarak yer almakta olan Ayşe Tansel Çetin evli ve bir çocuk annesidir.

Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ticaret     Turizm    Eğitim Fakültesi,         Muhasebe Eğitimi Bölümü

Gazi Üniversitesi

1996

Y. Lisans

İşletme     Fakültesi-Genel

İşletme

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2000

Doktora/S.Yeterlik/

Tıpta Uzmanlık

İşletme     Fakültesi-Genel

İşletme

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

2007

Yüksek  Lisans  Tez  Başlığı  (özeti  ekte)  ve  Tez  Danışman(lar)ı:  Sermaye  Yatırım Kararlarında                        Satın     Alma     ya     da     Finansal      Kiralama     Alternatiflerinin     Analizi, (Danışman:Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZER)
Doktora   Tezi/S.Yeterlik   Çalışması/Tıpta   Uzmanlık   Tezi   Başlığı   (özeti   ekte)    ve Danışman(lar)ı: Hastane Yönetiminde Kapasite ve Kaynak Yönetim Kararlarının Maliyet, Kalite ve Finansal Performans Üzerindeki Etkileri”, (Danışman:Doç.Dr. Gökhan ÖZER)

Ödüller
OUTSTANDING  PAPER  AWARD,  The  International  Academy  of  Business  and  Public Administration Disciplines  (IABPAD) Conference,Dallas,  April 22 - 25,2010, “Impact of Board Diversity on Boards’ Monitoring Intensity and Firm Performance: Evidence from the Istanbul Stock Exchange” isimli bildiri.