Bölüm Başkanı Öğr.Gör. Cihat ÇETİN

Bölüm Başkanı Öğr.Gör. Cihat ÇETİN
Geçmişte yalnızca telefonlara bakan, kayıt tutan kişiler olarak algılanan sekreterler, bugün bilgi üreten, yöneticilerine raporlar sunup onların etkin kararlar almasını sağlayan, yetkileri çerçevesinde karar alabilen, yöneticilere en yakın çalışanlardır. Büro hizmetleri ve sekreterlik mesleğine verilen önem ve değer geçmişten bugüne artmıştır ve artmaya devam etmektedir.
TÜMÜ