Bölüm Başkanı Mesajı

Bölüm Başkanı Mesajı
Kişiliğin temellerinin atıldığı zaman dilimi olan çocukluk ve gençlik çağları, çocuğun gelişimi ve sosyalleşmesi açısından büyük önem taşır. Çocuğun sosyal, zihinsel, psikolojik ve ruhi gelişimi ile beraber ilerideki başarısı için, erken eğitim konusunda bireylerin yeterli bilgiye sahip olmaları büyük zorunluluktur. Ayrıca çocuğun kapasitesinin farkına varabilmesi ve bunu kullanabilmesi, bunun yanı sıra zekâsının gelişerek fiziksel becerisinin ve motivasyonunun artması amacıyla, çocuğa...
TÜMÜ