Bölüm Başkanının Mesajı

Bölüm Başkanının Mesajı
 İktisat Bölümümüz modern iktisat biliminin temel kavram ve teorileriyle beraber aynı zamanda mevcut bilgilerimizi, üniversiter bir anlayışla tartışmayı ve sorgula(t)mayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda dört yıllık eğitim-öğretim döneminde iş hayatına atılım öncesi, öğrencilerimizin donanımını azami seviyeye çıkarmak üzere ekonomi bilimiyle dolaylı ve doğrudan irtibatlı farklı bilim dallarında temel bilgiler verilerek iktisat formasyonu tamamlanmaya çalışılacaktır. Bölümümüz öğrencilerimizi...
TÜMÜ

MERKEZLER VE BİRİMLER