Share

Yüksekokul Müdürünün Mesajı

Hemen her sektörde hizmetin ve üretimin en önemli stratejik iş gücünü oluşturan meslek yüksekokulu mezunlarının önemi gerek Türkiye’de ve gerek dünyada her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.

Dünya’daki sektörel gelişmelerden haberdar, mesleki bilgi ve becerilerle donanmış kalifiye elemanların sektörlere önemli ve büyük verimlilik artışı sağladığı bilinmektedir. Bu gerçekten hareketle Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu, öğrenciyi merkeze alan, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kendini sürekli güncelleyen ve geliştiren eğitim yaklaşımı ile günümüz rekabet koşullarında kaliteli üretimlere hayat vererek ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitimciler, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası sektör temsilcileri ile işbirliği ve bilgi paylaşımının Meslek Yüksekokulları için öneminin bilincinde olarak, öğrencilerimizi henüz okurken iş dünyasının dinamikleri ile tanıştırıyor ve iş imkanı yaratıyoruz.

İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi üç büyük metropole ve sanayi bölgelerine yakınlığı ile önemli ve stratejik bir konumda bulunan Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu’nda araştırma ve uygulama odaklı yaklaşımla, üniversite-sanayi işbirliğinin öneminin bilincinde , girişimci, özgüvenli, mesleki bilimsel yetkinliklerin yanı sıra sanatsal ve insani duyarlılıklarla donanmış nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Deneyimli, kendisini ulusal ve uluslararası düzeyde ispatlamış bilim insanlarından oluşan eğitim kadromuz ve yetkin idari kadromuz ile birlikte Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu vizyonunu sizlerle paylaşmak ve sizlere güvenli bir gelecek sunabilmek için buradayız.

Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

Yrd. Doç. Dr. Mine ARTU MUTLUGÜN

Yüksekokul Müdürü V.