Share

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Kuruldu

Yükseköğretim Kurulunun 29.01.2014 tarihli toplantısında alınan karar ile "Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü" kurulmuştur. Yükseköğretim Kanunu ve Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Bölüm Başkanlığı Görevine Prof.Dr. Yaşar BECERİKLİ atanmıştır. Hocamızı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz.

 Prof. Dr. Yasar Becerikli
Prof. Dr. Yaşar Becerikli 1991 yılında, Yıldız (Teknik) Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden bölüm birincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Yüksek Lisans programına girdi ve 1 yıl hazırlık okudu. Burada 1994 yılında Görüntü İşleme konusunda tez çalışmasını tamamladı. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde 1994 yılında başladığı doktora çalışmasını Aralık 1998 yılında Nöral Kontrol alanında tamamladı.. Bu arada, Kasım 1992 ile Şubat 2000 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Araş. Gör. olarak çalıştı. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Bilgisayar Mühendisliğinde 2000 ile 2005 yılları arasında Yard. Doç. Dr. olarak, 2005-2011 arasında ise Doç. Dr. olarak çalıştı. 2011 yılından beri aynı üniversite ve bölümde Prof.Dr. oalrak çalışmaktadır. Bu arada, Tübitak MAM, BTAE de 2003-2004 yılları arasında uzman araştırıcı olarak yarı zamanlı çalıştı. Ayrıca, Deniz Harp Okulu, Haliç Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yalova Üniversitesinde Lisans/Lisans üstü dersler verdi. Yüksek Lisans (11) ve doktora (2) tezleri yönetti. BAP ve Tübitak projelerinde görev aldı. Halen, yürüttüğü ve hazırlık yapılan projeleri vardır. Birçok, proje hakemliği, izleyiciği, komisyon üyeliği mevcuttur. ArGe merkezi hakemliği/izleyiciği ve komisyon üyeliği yapmıştır/yapmaktadır. AYrıca, 20 den fazla dergide hakemlik, ve 3 dergide (bir tanesi SCIEx te) ise editörlük yapmaktadır. 25 adet makelesi (SCIEx) ve 30 dan fazla da ulusal ve uluslararası kongre bildirisi mevcuttur. Bir kitap bölümü ve 4 adet ulusal dergi makelesi yazarıdır.

2000-2006 yılları arasında KOÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı ve2000-20013 arasında ise Bilgisayar Donanımı ABD BAşkanlığı yapmıştır. 2006 yılında yaklaşık altı ay ve 2011-2013 yılları arasında ise KOÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yerine getirmiştir. Ayrıca, Müh. Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu üyelikleri de yapmıştır.

2013 yılı mart ayından beri , Yalova Üniversitesi (YÜ) Bilgisayar Mühendisliği Öğretim üyeliği ve YÜBİTAM Müdürlüğü görevlerini sürdürmektedir. YÜ Bilgisayar Mühendisliği Doktora programının kurulmasında görev almıştır. Ayrıca, YÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinin kurulmasında öncülük yapmış olup, bu bölümün Bölüm başkanlığı görevine 17 Şubat 2014 tarihinde atanmıştır.