Share

Dekanımız BÜYÜK BULUŞMA Sergisinde yer aldı...

16 Mayıs 2016 – İzmir Yaşar Üniversitesinde düzenlenen Güzel Sanatları ile Sanat ve Tasarım Faakülteleri Dekanları –‘nın Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi’nin yıllık toplantısı kapsamında , İsmet Çavuşoğlu BÜYÜK BULUŞMA konulu Ulusal Öğretim Elemanları Sergisi’ne “Zaman İçinde – 2” eseri ile katıldı ve sergi kitabında yer aldı.