Share

Armutlu Meslek Yüksek Okuluna Tanışma ve Tanıtım Ziyaretinde Bulunuldu.

Merkez müdürümüz Sayın Prof. Dr. M. Cahit ENSARİ ve Müdür Yardımcımız Sayın Yrd. Doç. Dr. Ümit ÜNVER Armutlu Meslek Yüksek Okuluna tanışma ve tanıtım ziyaretinde bulundular. Heyeti Armutlu Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Sayın Yrd. Doç. Dr. Betül GÜROY karşıladılar.

Konferans salonunda gerçekleştirilen YÜBİTAM tanıtım sunumundan sonra Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Drya GÜROY ve Öğr. Gör. Aytaç ALTIN 'ın da refakatleriyle okulun laboratuar imkanları ve üretim çiftliklerinde incelemeler yapıldı. Yeni proje konuları üzerinde fikir alış verişinde bulunuldu.

Merkez Müdürümüz Sayın Prof. Dr. M. Cahit ENSARİ okulun fiziki ve laboratuar imkanlarının mevcut koşullara göre son derece güzel organize edildiğini belirttiler ve başta Sn. Yrd. Doç. Dr. Betül GÜROY olmak üzere, bütün öğretim üye ve elemanlarını tebrik ettiler.