Share

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler;

   Çevremizin daha da karmaşık hale geldiği günümüzde sosyal bilimlerin önemi giderek artarken yetenekli gençlerimiz artan bir şekilde bu alana ilgi göstermektedir. Küreselleşme ve bu olgunun şekillendirdiği is dünyası, ekonomik ve uluslar arası ilişkiler, sosyal ve calışma hayatına ilişkin konular ilgi çekici hale gelmekte ve bu alanlarda uzmanlaşan mezunlar küresel ortamda daha rahat is imkanlarına kavuşabilmektedir. Bu anlayıs doğrultusunda fakültemizde 5 bolümde küresel standartlarda eğitim verme çabasında ve iddiasındayız. Bölümlerimizin yurtdışından prestijli üniversitelerle kurmuş oldukları ilişkiler öğrencilere yurt dışı öğrenim deneyimi sağlamakta ve “gelecegi şekillendirecek” gençlerin yetişmesini desteklemektedir. Sizleri de Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bir üyesi olmaya davet ediyor sevgilerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Cihangir AKIN

Dekan