Share

Fakültemizin Gençlere Mesajı

Sevgili Gençler,
İslami İlimler’in sevdalıları olarak sizler geleceğin İslâm âlimlerisiniz. Bizim açımızdan çok özelsiniz ve farklı olmayı, fark edilmeyi hak ediyorsunuz. Dinamik ve ileri görüşlü İslami İlimler eğitim kadrosu olarak en önemli özelliğimizin ‘gençlerimizin içindeki cevheri keşfetmek’ olduğu iddiasındayız.  Bu açıdan biz Yalova İslami İlimler Fakültesi mensupları olarak, talebeliğiniz boyunca sizin farklılığınızı hep hatırda tutuyoruz. Bu yüzden, doksana yakın İlahiyat veya İslami İlimler fakülteleri arasında mesuliyetini müdrik ‘farklı bir İslami İlimler Fakültesi’ tesis etmek için yola çıktık. Bunun için yeterince tecrübe kazandığımızı ve emek/mesai harcadığımızı düşünüyoruz. Siz değerli gençler için de cazip bir fakülte olmak adına fakülte öğrencilerimize sunabileceklerimizi şu şekilde özetledik:

 • Ana güzergâhlara yakınlığıyla, tabiî güzelliğiyle, Arap misafirlerimizin çokluğuyla, büyük şehirlerin stresinden ve gürültüsünden uzak bir sayfiye yeri rahatlığında ilim tahsili için uygun bir merkez üssü;
 • Alanlarında uzman Türk, Arap hocalardan oluşan dinamik, alanında iyi yetişmiş sekseni aşkın seçkin akademik kadrosuyla ehil ellerde eğitim görme imkânı;
 • Hazırlık eğitimi süresince 20 kişilik sınıflarda, özel öğrenci statüsünde birebir eğitim-öğretim fırsatı;
 • İslami İlimler tahsili boyunca %100 Arapça eğitimi ve özgün müfredatı ile kadîm kaynaklara gerçek anlamda vukûfiyet;
 • Öğretim üyesi çeşitliliğinin sunduğu imkânlardan yararlanarak seminerler ve seçmeli derslerle zenginleştirilmiş uluslararası deneyim;
 • Farklı programlarda değil, sadece I. Öğretimde uzmanlaşan, derinleşen sadece yüzde yüz Arapça eğitime odaklanmış ihtisaslaşma esaslı bir anlayış;
 • İlahiyat/İslami İlimler fakültelerinden mezun olanların sayısını artırmaktan ziyade nitelikli İslâm âlimi yetiştirmek gayesiyle çok yönlü dil ve destek seminerleriyle donatılmış, geçmişi ve geleceği temsil eden bir yaklaşım;
 • Eğitim-öğretim sürecinde bilgisayar, akıllı tahta vb. bilişim teknolojileriyle; görsel ve işitsel imkânlarla takviye edilmiş aktif ve katılımcı öğrencilik;
 • Hazırlık eğitiminde, esnek metot ve hedeflerle okuma, dinleme, konuşma ve yazmadan oluşan dört beceriyi birlikte kazandıran altı farklı ders sayesinde dil öğreniminin vazgeçilmez unsuru kur sistemiyle eğitim;
 • Yapılan uluslararası ikili anlaşmalarla, lisans ve lisansüstü eğitimi esnasında YÖK’ün koordinesi ve Erasmus ve Mevlana projelerinin sunduğu imkânlarla üç, altı ve bir yıllık sürelerle Arap ülkelerinin seçkin üniversitelerinde ders alabilme fırsatı;
 • Resmî müfredâta ilâve olarak isteyen öğrencilerimize klâsik ve modern ilimlere dair etkili ve kuşatıcı seminer programlarından istifade imkânı;
 • İstekli öğrencilerimiz için fakülte müfredatımıza ilâve olarak, yıllara yayılmış bir program çerçevesinde İslâmî ilimlerin muhtelif alanlarında icazetle dinî eğitim ama fırsatı;
 • Talep eden öğrencilerimiz için cazip iâşe-ibâde, eğitim desteği ve burs fırsatları;
 • Arapçayı çok iyi öğrenmiş, usûl ve furûa dair ilimlere vâkıf, geleneğinden güç alan, geçmişiyle barışık, günümüz problemlerine İslâmî çözümler üretme becerisini kazanmış bir İslâm âlimi perspektifi edinme.

"Neden Yalova İslami İlimler Fakültesi?" sorusuna yeterince cevap vermişizdir umarım.

Fakültemizde görüşmek üzere…

Prof. Dr. İbrahim HATİBOĞLU

Dekan