Share

Misyon & Vizyon

Misyon:

Enstitümüzün misyonu;

  • bölgenin teknolojik gelişimine katkı sağlayıcı araştırma programlarını desteklemekle birlikte evrensel bilime katkıda bulunmak,
  • araştırma ve inovasyon ruhunu benimsemiş, yaşam boyu ögrenmeyi kendisine ilke edinmiş, alanında akademik olarak donanımlı ve uluslararası alanda rekabet edebilecek bireyler yetiştirmek,
  • üniversite-kamu-sanayi işbirliğini en üst düzeyde teşvik etmek ve disiplinlerarası araştırmaların geliştirilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler yapmak.
  • anabilim dallarımızın amaçlarına ulaşmalarına katkı sağlamak,
  • Bir Dünya Üniversitesi Kuruluyor” sloganına uygun teknoloji ve bilim alanlarımızdaki paydaşlarımızın talepleri doğrultusunda yeni anabilim dallarının açılmasını sağlayarak çalışma alanlarını genişletmek,
  • bilim ve teknolojik gelişime paralel olarak; yapılacak ve yaptırılacak çalışmalarda mükemmele erişmeyi hedefleyen bir merkez olmaktır.

Vizyon:

Geniş bakış açısına sahip, sentez yapabilen ve disiplinler arası çalışma platformlarında etkin roller üstlenebilen, lisansüstü eğitim almış uzman, araştırmacı ve bilim adamlarının yetiştirilmesidir.