Share

ENSTİTÜ MÜDÜRÜNÜN MESAJI

Değerli Öğretim Üyeleri, Sevgili Öğrenciler;

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün misyonu Üniversitenin misyonu olup,

  • Bölgenin endüstriyel gelişimine katkı sağlayıcı araştırma programlarını desteklemekle birlikte evrensel bilime katkıda bulunmak,
  • Bilim ve araştırma dünyasına genç yetenekleri kazandırma çalışmasında bulunan Anabilim dallarımızın amaçlarına ulaşmalarına katkı sağlamak,
  • “Bir Dünya Üniversitesi Kuruluyor” sloganına uygun Teknoloji ve Bilim alanlarındaki yeni anabilim dallarının açılmasını sağlayarak çalışma alanlarını genişletmek,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak; yapılacak ve yaptırılacak çalışmalarda mükemmele erişmeyi hedefleyen bir merkez olmaktır. 

Buna paralel olarak vizyonumuz; 

  • Geniş bakış açısına sahip, sentez yapabilen ve disiplinler arası çalışma platformlarında etkin roller üstlenebilen lisansüstü eğitim almış uzman, araştırmacı ve bilim adamlarının yetiştirilmesidir.

Temel ilkelerimiz;

Sürekli gelişime açık olmak, araştırmacı ve eleştirel bir yaklaşımı benimsemek, fırsat eşitliği ve adalet ilkesine bağlı olmak, her türlü faaliyetlerimizde bilimsel etik kurallarını esas almaktır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde ülkemizin birçok üniversitesinde lisansüstü öğretim devam etmektedir. Lisansüstü eğitim-öğretim, yüksek lisans ve doktora programlarını içermekte ve üniversitelerde kurulan enstitülerce yürütülmektedir. Enstitülerin görevleri lisansüstü programlar açmak ve araştırmaların yürütülmesini sağlamaktır.

Yalova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 22.05.2008 tarihinde Üniversitenin kuruluş kanunuyla birlikte kurularak  5 anabilim dalında toplam 15 program açılmış olup; bunlardan üçü doktora programıdır.

Teknolojinin gelişimine paralel olarak dünyada ve ülkemizde geleceğin gözde mühendislik alanlarından olan Polimer Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümleri ilkleri oluşturmaktadır.

Enstitümüzün İstanbul, Kocaeli ve Bursa sanayi üçgeninin merkezinde yer alması üstünlüğümüz olarak görülebilir. Yalova Üniversitesi’nin bu konumu lisansüstü araştırmalar ve ortak çalışmalar için önemli bir avantaj oluşturmaktadır.

Üniversitemizin sanayi sektörünün yoğun olduğu bölgede bulunması sebebiyle Enstitü-Sanayi işbirliği ana hedeflerimizdendir. Bu hedefimiz, Enstitümüz yönüyle yapılacak araştırma ve tez çalışmalarında uygulama ve staj imkânlarını doğuracak, sanayi sektörü yönüyle de firmaların AR-GE çalışmalarına destek sağlayacaktır.

Bu vesile ile hepinize akademik çalışmalarınızda başarılar dilerim.