Share

Hakkımızda

Bakanlar Kurulu’nun 20.12.2006 Tarih ve 11486 sayılı kararı ile Yalova’da ‘Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kurulması uygun görülmüş ve kuruluş kararı 6 Ocak 2007 gün ve 26394 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Uludağ Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş bulunan Fakültemiz 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında İşletme Bölümünde 31 öğrenciyle Eğitim-Öğretime başlamıştır.Eğitim dili İngilizce olan Fakültemiz İşletme Bölümü öğrencileri bir yıl Hazırlık Eğitimi almaktadırlar.Halen birinci sınıfta 31,hazırlık sınıfında ise 52 öğrencimiz eğitim görmektedirler. 22.05.2008 Tarih ve 5765 sayılı kanunla Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yeni kurulan Yalova Üniversitesi’ne bağlanmıştır ve Eğitim-Öğretime Yalova’da devam etmektedirler. Yakın gelecekte Fakültemiz genişleyen akademik ve fiziki kapasitesine paralel olarak açılacak yeni bölümleriyle daha fazla gencimize Yüksek Öğretim imkanı sağlayacak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacaktır. Amacımız çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış; ülke sorunlarına duyarlı, çözüm üretebilen, ürettiği bilgiyi toplumla paylaşabilen, toplum refahının arttırılmasına katkıda bulunan sosyal ve kültürel değerlerimize sahip çıkan, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı gençler yetiştirmektir.

 

Dekanlarımız

Kurucu Dekan Prof. Dr. Adem ÇABUK Mayıs 2007 - Mayıs 2010 
Dekan Vekili Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU Mayıs 2010 - Temmuz 2010
Dekan Prof. Dr. Ali Rıza ABAY Temmuz 2010 - Kasım 2014
Dekan Prof. Dr. Cihangir AKIN Kasım 2014 -