Bölüm Başkanı Mesajı

Bölüm Başkanı Mesajı
Ülkemizin yükselen nüfusu ile büyüyen ekonomisinin, yargının iş yükünde önemli bir artışı ortaya çıkardığı bilinen bir gerçektir. Bu gelişmeyle paralel olarak son dönemde Adalet Bakanlığı tarafından istinaf mahkemeleri konusunda adımlar atılmakta, çok sayıda yeni mahkeme açılmakta ve Adalet Sarayları inşa edilmektedir. Yine son on yılda hukuk fakültesi sayısındaki artış, gözle görülür niteliktedir.
TÜMÜ