Share

Anasayfa

YALOVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

“Hukuk, iyi ve adil olanının sanatıdır” (Celsus). Buna göre hukuk, insanların dürüst ve adil bir düzen içinde bir arada yaşamalarını mümkün kılar. Hukukun toplumsal yaşam için bu vazgeçilmez değeri, ona her çağda haklı bir saygınlık kazandırmıştır. Dünyanın en eski üniversitelerinden Bolonya’da, daha 1265 yılında kayıtlı hukuk öğrencisi sayısı 712’dir. Yine 1982 yılına kadar ülkemizdeki hukuk fakültesi sayısı sadece 3 iken, son onbeş yılda yeni açılanlar ile bu sayının 70’i aşması, hukukun önemini bir daha kanıtlamaktadır.

Bir üniversite için hukuk eğitiminin öneminin bilincinde olarak Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur.

2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılında 77 öğrencisi ile eğitime başlayan genç Fakültemizde 2013/2014 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle kayıtlı 568 öğrenci bulunmaktadır.Bununla birlikte çok daha eski tarihlerde kurulan birçok hukuk fakültesinden daha fazla sayıda, biri Profesör, beşi Doçent ve onaltısı da Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 22 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

2011/2012 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren örgün öğretim (gündüz) dışında, ikinci öğretim (akşam) öğrenci kabul edilecektir.Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programımız açılmış olup  yine önümüzdeki dönemde Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora programlarının açılması öngörülmüştür.

Özgörevimiz (Misyonumuz): Yalova Hukuk Fakültesinin özgörevi, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, yetkin hukukçular yetiştirmektir.

 

Özgörüşümüz (Vizyonumuz): Yalova Hukuk Fakültesinin özgörüşü, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde öncelikli olarak kabul görecek lider hukukçular yetiştiren ve ürettiği bilgi ile dünya çapında kabul gören saygın bir Fakülte olmaktır.

Neden Hukuk Fakültesi?

Tüm toplum tarafından kabul gördüğü üzere, hangi mesleği icra ederse etsin hukukçuların saygınlığı tartışma dışıdır. Hakim ve Savcılık ile Avukatlık gibi hukuk mezunlarına özgü mesleklerin dışında, bakanlıklarda ve daha bir çok kurumda önemli iş imkanları, bu bölümü her devirde tercih edilir kılmaktadır. Onlarca hukuk fakültesinin görece yüksek sayıdaki kontenjanlarının her sene dolması ve işsiz hukukçular gibi bir olgudan söz edilememesi, hukuk fakültesinin doğru tercih olduğunun diğer delilleridir.

Neden Yalova Hukuk Fakültesi?

Yalova Hukuk Fakültesinin ayrıcalığı, bölgesel konumu bakımından merkezi olması ile sınırlı değildir. Fakültemiz, Üniversitemizin uluslararası misyonu ile paralel olarak, Avrupa Birliği düzeyinde bir hukuk eğitimi hedefindedir. Bu amaçta başta Avrupa Birliği üyesi olmak üzere tüm dünyadan üniversiteler ile uluslararası işbirliklilerinin kurulması ve Erasmus Değişim Programı çerçevesinde Avrupa’dan hukuk fakülteleri ile öğretim üyesi ve öğrenci değişimi öngörülmüştür.

Fakültemizin belirleyici bir diğer özelliği, uygulamayı bilen hukukçular yetiştirme hedefidir. Bu amaçta olarak, mahkeme, baro gibi adli birimler ile işbirlikleri tesis edilecektir.