Share

Hakkımızda

HAKKIMIZDA

          Sanat ve Tasarım Fakültesi, 4 Nisan 2011 tarih ve 1595 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile kurulmuştur. İçinde  Reklamcılık ve Halkla İlişkiler  ile Radyo TV ve Sinema Anabilim Dalları bulunan İletişim Sanatları Bölümü ve Endüstriyel Tasarım , Grafik  Tasarımı, El Sanatları ve Ebru, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dallarını içeren  Tasarım Bölümünün açılmasına  17 Kasım 2012 tarihli  Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verilmiştir. Bu programlar bölgenin ve ülkemizin özellikleri ile ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Daha sonra öğretim elemanı alımına gidilmiş olup, kadronun oluşumu halen devam etmektedir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında bazı Lisans ve Yüksek Lisans  programlarına  öğrenci alınması için gerekli hazırlıklar yapılmış olup İletişim Sanatları Bölümü 30 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2015/2016 Eğitim-Öğretim Yılı'nda da öğrenci alımına devam edilmiştir. Fakültemiz 2013 yılında Karizma İş Merkezi’nin  3. Katındaki mekanlara yerleşmiştir. Dekan Vekili Prof.Dr. Recep Hayri EREN kuruluşundan günümüze tüm bu çalışmaları en iyi şekilde yürütmüş olup fakülteyi  Prof.Dr. İsmet ÇAVUŞOĞLU’na teslim etmiştir. Günümüzde Fakültemizin Dekanlık görevi Prof. Dr. Metin IŞIK tarafından yürütülmektedir.

Kadromuzda yer alan akademisyenlerimiz Fakültemiz ve kendi adına çeşitli bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmuşlar, projelerde yer almışlar ve yayınlar gerçekleştirmişlerdir.

Fakültemizde 2015 yılı Mayıs ayında Fakülte Kurulumuzun teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile yeniden yapılandırılmış olup strüktürel değişiklikler neticesinde aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

1. İletişim Sanatları Bölümü: Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Radyo, TV ve Sinema Anabilim Dalı.
2. Grafik Tasarım Bölümü: Grafik Tasarım Anasanat Dalı
3. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü: Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı
4. İç Mimarlık Bölümü:İç Mimarlık Anasanat Dalı
5. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü: Endüstri Ürünleri Tasarımı Anasanat Dalı
6. Resim Bölümü: Resim Anasanat Dalı

Mevcut mekanlar bazı teknolojik donanımlar alındığında, eğirtim-öğretim için elverişli derslik, atölye ve laboratuvar olarak kullanılabileceklerdir.

Üniversitemizin beşinci fakültesi olarak kurulan Sanat ve Tasarım Fakültesi eğitim-öğretim, bilimsel ve sanatsal çalışmaları ile birçok öğrenciye hizmet verecek ve Üniversitemizin halkla ilişkileri açısından da dışarıya açılan kapısı olacaktır.

Sanat ve Tasarım Fakültesi, ülkemizde ve dünyadaki örnekleriyle rekabet edebilen bir yapıya kavuşmak ve kısa sürede en iyiler arasına girebilmek için çalışmakta ve Yalova Üniversitesi’nin modern bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.