Share

2012 - 2013 Erasmus Öğrenci Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012 - 2013 ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU 

 

2012–2013 akademik yılında Erasmus öğrenim hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları 16 Nisan 2012 - 30 Nisan 2012 tarihleri arasında alınacaktır. 2012–2013 akademik yılında yapılacak olan öğrenci seçimlerine, yabancı uyruklu öğrencilerimiz de başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla katılabilirler.

 

Başvuru Yeri

 

16 Nisan 2012 - 30 Nisan 2012 tarihleri arasında http://www.yalova.edu.tr/erasmus adresinde On-line başvuru yapan öğrenciler başvuru tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak ERASMUS OFİSİN’de (İİBF Giriş Katında) görevli Eda GECE ve Özem ÖZMEN teslim etmelidirler. Aksi halde başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

 

On-line başvuru sistemi 30 Nisan 2012 Saat 12.00’da kapanacaktır. Evrak teslimi aynı gün saat 17:00’a kadar tamamlanmalıdır.

 

30 Nisan 2012 17:00’dan sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru belgeleri

 

 • Fotoğraf yapıştırılmış, imzalı başvuru formu (internetten doldurulup çıktısı alınmış)
 • 1 adet transkript (2011-2012 güz dönemi notlarını gösteren)
 • Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) tarafından yapılacak yabancı dil sınavına girmeyecek adaylar için KPDS, ÜDS belgesi

(Geçerli yabancı dil belgesi olmayan adaylar YDYO'nun yapacağı dil sınavına katılmak zorundadırlar, KPDS veya ÜDS belgeleri olanlar da sözlü sınava katılmak zorundadırlar.)

 

Başvuru Koşulları

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilmeniz için bölümünüzün AB üyesi bir ülkede yer alan, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir (2012/2013 akademik yılı Erasmus İkili Anlaşma verileri için lütfen bkz.)

http://www.yalova.edu.tr/erasmus

 

2012/2013 akademik yılında "Erasmus ÖĞRENİM Hareketliliği" başvuruları değerlendirirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

 • Akademik başarı düzeyi : %50
 • Yabancı dil seviyesi : %50 (Test sınavının %75’i sözel sınavın %25’i)

2012-2013 akademik yılı Erasmus Uygulama El Kitabı henüz Ulusal Ajans tarafından yayınlanmamıştır. O nedenle 2012-2013 akademik yılı için bir önceki senenin (2011-2012) değerlendirme ölçütleri kullanılacaktır. Yeni uygulama el kitabı yayınlandığında herhangi bir değişiklik olması halinde Erasmus Ofisimiz web sitesinde gerekli değişiklikleri yayınlanacaktır.

 

 • Erasmus öğrencisi seçilebilmek için gerekli olan genel not ortalaması önlisans ve lisans öğrencileri için2.00/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00,
 • Bu ortalamanın altında olan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

Sözü edilen minimum ortalamalar elde ediliyorsa, alttan dersin bulunması öğrencinin Erasmus'a başvurması içinengel değildir.

 

Önemli Noktalar

 

 • Değişimin gerçekleşeceği akademik yıl birinci sınıfta okuyan önlisans ve lisans öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilir, ancak değişim başladığında birinci sınıfı bitirmiş olmaları gerekir

 

 • Erasmus’a başvuru aşamasında minimum eğitim sürelerini o akademik yılın sonunda tamamlayacak öğrenciler (önlisans 2. sınıf, lisans 4. sınıf öğrencileri) (Okulu uzatan öğrenciler) gelecek akademik yılın Erasmus Programı için başvuru yapamazlar.

 

 • Erasmus’a başvuru aşamasında 2. sınıfta olan öğrenciler 2. sınıf güz dönemi notlarını içeren transkript ile başvuru yapabileceklerdir. Başvuru esnasında 1. sınıfın güz döneminden dersi olup 2. sınıfın güz döneminde de bu dersten geçer not alamamış öğrencinin başvurusu geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin 3. sınıf güz döneminde sadece 1. sınıfta alttan kalan dersini alabilecek olması ve güzde 1. sınıf dersinden başarılı olsa bile baharda gidebilmek için işlemlerinin yetişemeyecek olması sebebiyle başvuruları geçerli sayılmayacaktır. (3. Sınıf öğrencisi olup da 1. Sınıftan dersi olanlar Erasmus Programına başvuramazlar)

 

 • Erasmus’a başvuru aşamasında 2. sınıfta olup 1. sınıfın bahar döneminden başarısız bir dersi bulunan öğrencinin bu dersten başarılı olup olmadığı ve dolayısıyla 3. sınıfta Erasmus değişimden faydalanıp faydalanamayacağı başvuruların sonuçlanmasından yaklaşık birkaç ay

sonrasında belli olacağından bu durumdaki öğrenciler şartlı olarak seçilebilecek ve 1. sınıf bahar dönemi dersinden başarısız olmaları halinde Erasmus hakları iptal edilip, yedek öğrencinin Erasmus’tan faydalanması sağlanacaktır. (2011-2012 Güz dönemi transkripti yeterli olduğu halde, 2011-2012 Bahar dönemi transkripti 2.00’nin altına düşerse, başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

 

 • 2. sınıfta olup 1. sınıfın her iki döneminden de aynı dersi olan öğrencinin 2. sınıf güz transkriptinde tekrar başarısız olduğu tespit edilirse başvurusu geçersiz sayılacak, başarılı olursa 2. dönem sonundaki transkriptine göre durumu sonuçlandırılmak üzere şartlı seçilecektir.

 

Başvuran tüm öğrencilerimiz ayrıca bir çağrı beklemeksizin, başvuruda tercih ettikleri üniversitelerin Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim diline göre (eğitim diline ilişkin veriler adresinde yayınlanmaktadır. Bu konuda Erasmus bölüm koordinatörünüzden de bilgi alabilirsiniz) aşağıda detayları belirtilen yabancı dil sınavlarına gireceklerdir:

 

Tarih

Sınav

Yer

Saat

02 Mayıs 2012

İngilizce

İİBF Safran Yerleşkesi

15.00

 

          *Yer, gün ve saatlerde olabilecek değişiklikler için lütfen web adresimizi düzenli olarak kontrol ediniz.http://www.yalova.edu.tr/erasmus

 

Erasmus öğrenci seçiminde KPDS/ÜDS belgeleri (YDYO test sınavına denk) kabul edilecektir. Buna göre baraj:

 

KPDS - ÜDS : 40 (Yabancı Dil Sözlü sınavına gireceklerdir)

Yalova Üniversitesi YDYO Sınavı : 40


İngilizce dışı Yabancı Dillere Dair


Eğitim dili İngilizce olmayan kurumlara başvuracak öğrencilerimizin, varsa söz konusu dil ya da dilleri orta düzeyde (B1) bildiklerini gösterir belgeleri ibraz etmelidirler. Ancak bu öğrencilerimizin İngilizce dil sınavına girip geçer not almaları zorunludur.


Hibe Sözleşmesi


Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2012–2013 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı yaklaşık olarak Haziran-Temmuz 2012 tarihlerinde netleşecektir. Bu nedenle, başvuruların sona ermesinden sonra açıklanacak olan seçim sonuçları değerlendirme açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçları olacaktır. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus hibesi tahsis edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus hibesi belli olana kadar hiçbir öğrenciye hibeli öğrenci olacağı garantisi sunmamaktadır.