Share

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Program ilanı

 

T.C.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI
 
ANABİLİM DALI ve PROGRAMI
TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS*
ALES Puan Türü
Kontenjan
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyruklu
1
*İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 
50
2
SÖZ/SAY/EA
2
*İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
30
2
SÖZ/SAY/EA
3
*Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı
20
2
SÖZ/SAY/EA
4
*Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı
30
2
SÖZ/SAY/EA
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  En az 4 yıllık öğretim yapan bir lisans programından mezun olmak.
  • Son üç yılda yapılmış olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’na (ALES) girmiş ve en az 55 puan almış olmak.
  • Lisans mezuniyet not ortalaması yüzlük sisteme göre en az 55.20, dörtlük sisteme göre en az 2.08 veya eşdeğeri olmak.
  • Vakıflar Bankası Yalova Şubesi nezdindeki (00158007295611252) numaralı Yalova Üniversitesi hesabına 50(Elli)-TL başvuru ücreti yatırmak. (Başvuru ücreti yatırılırken T.C. kimlik numarası ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans başvuru ücreti olduğu belirtilmelidir. Başvuru ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.
  • Enstitümüz internet sitesinde yayınlanan elektronik formu noksansız ve doğru şekilde doldurup sisteme kaydetmek.
-        Yanlış ve noksan bilgilerin yer aldığı formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-        Mülakata gelirken 1 adet vesikalık fotoğraf getirilecektir.
-        Özel öğrenci başvurusu, kesin kayıtta istenecek belgelerle birlikte Enstitümüze bizzat yapılmalıdır.
 
DEĞERLENDİRME
  • Adayların değerlendirmesi yapılırken ALES puanının %50’si (SÖZ/SAY/EA puan türlerinden en yüksek olanı dikkate alınacaktır), Lisans Mezuniyet Notunun %20’si, Yabancı Dil puanının %10’u (Yabancı dil puanı olmayan veya Yalova Üniversitesi’nin yapacağı yabancı dil sınavına girmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir) ve mülakat notunun %20’si esas alınacaktır.
  • Puanların eşit olması durumunda lisans mezuniyet notu yüksek olan adayın başvurusu kabul edilecektir.
  • Belirtilen kontenjanların altında kayıt yapılması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu programın açılmamasına karar verebilir.
 
* Mülakat/Bilim Sınavı'na katılmak zorunlu olup katılmayanlar başvuru sürecini tamamlamamış kabul edilir.
Mülakatta 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak gerekir. 60’ın altında puan alan adaylar başarısız kabul edilir.
 
 
AÇIKLAMALAR
·         ÜDS ve KPDS veya eşdeğer sınavlardan puan alanlar, aşağıda belirtilen yabancı dil sınavından muaftırlar. Bu sınavlardan puan aldığını belgeleyemeyenler, Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nce yapılacak sınava girebilirler.
·         Farklı lisans programlarından gelen adaylara, anabilim dalının gerekli görmesi halinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilecektir.
·         Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Özel öğrenci adayları dışında elden başvuru kabul edilmeyecektir.  
·         Adaylar ayrı ayrı işlem yapmak ve her biri için ayrı ücret yatırmak üzere birden fazla programa başvurabilir. Birden fazla programa başvuru yapan ve kazanan adaylar sadece bir programa kesin kayıt yaptırabilir.
·         Adaylar mülakat sınavına katılmak zorundadırlar.
·         Kesin kayıtta istenen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin birlikte getirilmesi şartıyla Enstitümüzde “aslı gibidir” onayı yapılır ve bu onaylı belgelerle başvuru kabul edilir.
 
KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
1.   Son üç yılda alınmış ALES sınavı sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti,
2.   5 adet vesikalık fotoğraf,
3.   Lisans diplomasının aslı,
4.   Lisans not durum belgesinin (transkript) aslı,
5.   ÜDS, KPDS veya eşdeğer sınav belgesinin aslı veya onaylı sureti,
6.   T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı sureti,
7.   Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı,
8.   Öğrenci katkı payı ve öğrenim giderlerinin yatırıldığına dair banka dekontu.
 
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU TARİHLERİ
Başvuru Tarihi ve Şekli
Açılış    : 16 OCAK 2012 Saat: 09:30
Kapanış: 27 OCAK 2012 Saat: 17:30
www.sbe.yalova.edu.tr
adresine yüklenecek elektronik form doldurulacaktır.
Yabancı Dil Sınavının Tarihi ve Yeri
30 OCAK 2012 Saat: 13:00
Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü
Mülakat Tarihi ve Yeri
 
2 ŞUBAT 2012 Saat: 10:00
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Mülakat listesi 1 Şubat Çarşamba günü saat 15:00’te internet sitemizden yayınlanacaktır.
Kazananların İlanı
3 ŞUBAT 2012 Saat: 17:00
Kesin Kayıt Tarihleri
6-7-8 ŞUBAT 2012
Yedek Kayıt Tarihleri
9-10 ŞUBAT 2012
Derse Yazılma
6-10 ŞUBAT 2012
Bahar Yarıyılı Başlangıcı
13 ŞUBAT 2012
 
ADRES: Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
                       ŞehitÖmerFaydalı Cd. No: 146 (Fidanlar A.V.M. üstü) YALOVA
                     Tel: (0226) 811 26 47 - Faks: (0226) 811 26 28
                     E-posta: sbe@yalova.edu.tr