Share

Bölüm Tanıtımı

Mülkiyet Koruma ve Özel Güvenlik Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Bayram KARAKURT

 

''Geleceğe Güvenli Bakın''

 

Güvenlik ihtiyacının karşılanması insanlık tarihinin en temel sorun alanlarından birini oluştura gelmiştir. Devlet ve kolluk kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik ihtiyacının karşılanması adına insanoğlu birçok siyasal ve askeri sistemler kurmuş ve güvenlik ihtiyacının karşılanması bakımından bu sistemleri fonksiyonel hale getirmiştir.

 

Günümüz modern toplumunda güvenlik sorunu sadece devletlerin dış ve iç tehdit algılamalarıyla sınırlanamaz hale gelmiş, değişim kanunu gereği ve küreselleşmenin de etkisi ile söz konusu alandaki algılamalar sosyal olguları da içerecek şekilde değişime uğramıştır. Çağımızın en büyük siyasal/sosyal sorunlarından olan terör ve terör örgütlenmeleri ile mücadele başta olmak üzere, toplumsal barış ve huzur ortamının tesisi ve devamının sağlanması devletin temel ödev ve fonksiyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca güvenlik ihtiyacındaki çeşitlenme bankalar, finans kurumları, sanayi tesisleri ve fabrikalar, alışveriş merkezleri, ulaşım sektörü, hava ve deniz liman güvenliği ve nihayet Üniversiteler ve belediyeler gibi devlet kurum ve kuruluşlarını da içerecek şekilde genişlemiştir.

 

Güvenlik sorununun etkin ve maliyeti en aza indirilerek çözümü noktasında devlet, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunla ihtiyaç duyulan özel güvenlik personelinin kimlerden, nasıl ve ne şekilde seçileceği, ne gibi bir eğitimden geçmesi gerektiği ve istihdam alanlarını düzenlemiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde ortaya çıkan yetişmiş özel güvenlik personeli ihtiyacına cevap vermek adına Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü altında Özel Güvenlik ve Koruma Programının 2011-2012 eğitim ve öğretim döneminde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.


Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Tanıtım Slaytını İndirmek İçin Tıklayınız.