Share

Birinci Sayı

İÇİNDEKİLER

Seyithan Deliduman: Son Değişiklikler Çerçevesinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Borçlar Kanunu İlişkisi  .... (s. 1 vd.)

Cem Saatçioğlu/Orhan Karaca: Ekonomi ve Spor: Ekonomik Gelişmenin Uluslararası Sportif Başarı Üzerindeki Etkisi .... (s. 27 vd.)

Gökhan Kürşat Yerlikaya: Türk Vergi Hukukunda Mücbir Sebep Halinin Dava ve Temyiz Süresini Durdurup Durdurmayacağı Sorunu ..... (s. 43 vd.)

Mahmut Kabakcı: İş İle Aile Hayatının Bağdaştırılması: Bakım İzni .... (s. 57 vd.)

Johannes Heuschmid/Melanie Klauk: Leiharbeitsrichtlinie und die Charta der Grundrechte der Europäischen Union im Lichte der Test-Achats-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes .... (s. 83 vd.)

Serdar Örnek: Onbir Eylül Olayları ve Afganistan Operasyonu .... (s. 107 vd.)

Alperen Akkaya: Piracy in Somalia and Insurance Law: Masefiled AG V. Amlin Corporate Member Ltd. (2010) EWHC 280 (Comm) .... (s. 135 vd.)

Şeyda Dursun: A Critical Examination of the Role of Party Autonomy in International Commercial Arbitration and an Assessment of its Role and Extent .... (s. 161 vd.)

Neytullah Gül: İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı’nın Değerlendirilmesi (s. 189 vd.)

Olcay Işık: Hukuki Açıdan Borsa ve Borsa Türleri .... (s. 215 vd.)

Cem Şenol: AİHS Hükümleri ve AİHM Kararlarının Devletlerin Egemenlikleri Üzerindeki Etkisi .... (s. 259 vd.)

Faruk Turinay: Anayasayı İhlal Suçu Üzerine Bir İnceleme .... (s. 289 vd.)

Hayrettin Yıldız: Fransız Yerel Yönetim Sistemi .... (s. 311 vd)