Share

Ana Sayfa

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Celcus’un söylediği üzere “Hukuk, iyi ve adil olanının sanatıdır”. Buna göre hukuk, insanların dürüst ve adil bir düzen içinde bir arada yaşamalarını mümkün kılar. Hukukun toplumsal yaşam için bu vazgeçilmez değeri, ona her çağda haklı bir saygınlık kazandırmıştır. Dünyanın en eski üniversitelerinden Bolonya’da, daha 1265 yılında kayıtlı hukuk öğrencisi sayısı 712’dir. Yine 1982 yılına kadar ülkemizdeki hukuk fakültesi sayısı sadece 3 iken, son onbeş yılda yeni açılanlar ile bu sayının 70’i aşması, hukukun önemini teyit edici bir gelişmedir.

Bir üniversite için hukuk eğitiminin öneminin bilincinde olarak Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur.

Yalova Hukuk Fakültesinin misyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, yetkin hukukçular yetiştirmektir. Fakültemiz, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde öncelikli olarak kabul görecek lider hukukçular yetiştiren ve ürettiği bilgi ile dünya çapında kabul gören saygın bir fakülte olma amacını gütmektedir. Bu doğrultuda kurulan Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, fakültenin eğitime başlamasından kısa süre sonra yayın hayatında yerini almıştır. Derginin ilk sayısını değerli okurlarımıza takdim etmenin memnuniyeti içindeyiz. Hukuk başta olmak üzere sosyal bilimler sahasında çalışan yazarların bilimsel faaliyetlerini meslek mensuplarına ve diğer okuyuculara tanıtmak, yerli ve yabancı mahkeme içtihatları üzerinde durarak muhtelif hukuki müesseselerimizi uygulama açısından verimli kılmak derginin hedefleri arasındadır. Hukuk doktrinine giren yeni eserleri incelemek dergi için en tabii bir borçtur.

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin yayın hayatına başlamasında desteğini esirgemeyen rektörümüz sayın Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu’ya, dergimizin hakem heyetinde yer almayı kabul eden çok değerli meslektaşlarımıza, dergimizin kurucu editörlüğünü üstlenen sayın Doç. Dr. Gökhan Kürşat Yerlikaya’ya, editör yardımcıları Araş. Gör. sayın Faruk Turinay ve Araş. Gör. sayın Alperen Akkaya’ya teşekkür ederim.

 

Prof. Dr. Seyithan Deliduman   

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 

DERGİNİN İLK SAYISI YAYINLANMIŞTIR