Share

Genel Bilgiler

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Safran Yerleşkesinde kurulmuş ve 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır.

Programın öğretim dili Türkçe’dir. Öte yandan, öğrenciler eğitimleri boyunca üniversite çapında açılan yabancı dil derslerini seçmeli olarak alabilirler.

Program örgün öğretim (gündüz) ve tam zamanlı olarak yürütülür.

Programın normal öğretim planı, 4 yıllık Lisans öğretiminden oluşmaktadır. Programdan mezun olacaklara, en az 6 yarıyıl eğitim almak ve 240 AKTS kredisini başarıyla tamamlamak koşuluyla, Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında lisans diploması verilir. Bölüm mezunları İktisatçı (Ekonomist) unvanı alırlar.

Bölüm öğrencileri yaz dönemlerinde isteğe bağlı olarak staj yapabilirler.

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencileri gerekli şartları taşıdıkları takdirde ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, çift anadal, yan dal, kurum içi veya kurumlararası yatay geçiş başvurularında bulunabilirler.

Bölüm öğrencileri Üniversitenin Erasmus, Farabi veya yüksek öğretim kurumlarıyla yaptığı diğer işbirlikleri sayesinde yurtiçi ve yurtdışında değişim öğrencisi olarak eğitim alabilirler.

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü mezunları, ulusal ve uluslararası şirketlerin ihracat ve ithalat departmanları ile finansman birimlerinde, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi bölümlerinde uzman olarak görev alabilir; ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarında portföy yöneticisi olarak çalışabilir; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının uzman kadrolarında istihdam edilebilirler. Bölüm mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin diğer bölüm mezunlarının girebilecekleri tüm meslek sınavlarına katılma hakkına da sahiptirler.