Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı
Sevgili Öğrenciler; Çevremizin daha da karmaşık hale geldiği günümüzde sosyal bilimlerin önemi giderek artarken yetenekli gençlerimiz artan bir şekilde bu alana ilgi göstermektedir. Küreselleşme ve bu olgunun şekillendirdiği is dünyası, ekonomik ve uluslar arası ilişkiler, sosyal ve calışma hayatına ilişkin konular ilgi çekici hale gelmekte ve bu alanlarda uzmanlaşan mezunlar küresel ortamda daha rahat is imkanlarına kavuşabilmektedir.
TÜMÜ
 

MERKEZLER VE BİRİMLER