Bölüm Başkanının Mesajı

Bölüm Başkanının Mesajı
Hızla gelişen ve dönüşen dünyada, kıtlığın ortaya çıkardığı sorunsalların çözümünü iktisat penceresinden öğrenmeye ne dersiniz? ABD’nin ve Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden doktora ünvanlı akademik kadromuz size bu imkânı sağlayacaktır. Mikro temelli dersler ile tüketici-üretici davranışlarını, fayda-maliyet kavramlarını ve muhtelif piyasa yapılarını öğrenirken, makro temelli dersler ile enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme-kalkınma ve yaşanan krizlere iktisadi bakış açısını...
TÜMÜ