Bölüm Başkan Vekilimizin Mesajı

Bölüm Başkan Vekilimizin Mesajı
Sevgili öğrenciler, Dünyamız giderek karmaşıklaşırken, teknolojik ilerlemeye bağlı olarak devletler arasında iletişim, etkileşim ve işbirliği artıyor, bütünleşmelere varan ortaklıklar kuruluyor. Politik, ekonomik, askeri ve kültürel alanların tümünde, bir ülkede meydana gelen herhangi bir olayın diğer ülkeler üzerinde etkileri olduğunu gözlemliyoruz. Diğer taraftan ülkeler arasında çıkar ve algı farklılıklarına dayanan rekabet, çatışma potansiyelleri ve savaşlara varan ilişkiler bölgesel...
TÜMÜ