Bölüm Başkanın Mesajı

Bölüm Başkanın Mesajı
Sevgili Öğrenciler, Amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakları (insan, para, makine, malzeme, bilgi vb.) anlamlı bir şekilde bir araya getirilerek planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesine yönetim denir. Yönetim değişmekte olan çevre koşullarında kıt kaynakları verimli şekilde kullanarak işletmenin amaçlarına etkin bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla işbirliği yapmaktır. Kısacası, yönetim çaba, bilgi ve...
TÜMÜ