Bölüm Başkanının Mesajı

Bölüm Başkanının Mesajı
Değerli Öğrenciler, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümünün temel amacı rekabet ortamında değişen koşullar altında ve küreselleşmenin getirdiği gereklilikler bağlamında işletmelerin izleyebileceği pazarlama yaklaşımlarını analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanmış, işletmelerdeki pazarlama biriminde, yöneticilere yardımcı olabilecek yaratıcı, üretken, özgüvenli, çevrelerine saygılı ve sosyal sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak toplumda yerlerini alacak ara insan...
TÜMÜ