Bölüm Başkanı Mesajı

Bölüm Başkanı Mesajı
Güvenlik ihtiyacının karşılanması insanlık tarihinin en temel sorun alanlarından birini oluştura gelmiştir. Devlet ve kolluk kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik ihtiyacının karşılanması adına insanoğlu birçok siyasal ve askeri sistemler kurmuş ve güvenlik ihtiyacının karşılanması bakımından bu sistemleri fonksiyonel hale getirmiştir.
TÜMÜ