Bölüm Başkanı Mesajı

Bölüm Başkanı Mesajı
Günümüzde kişiler, topluluklar ve toplumlar arasında fırsat eşitsizliği ve gelir dağılımı adaletsizliği yaşanmaktadır. Bu gerçekten hareketle sürdürülebilir bir toplum yaşantısı için sadece yerel değil küresel boyutlarda çalışmalar yapılması gereklidir.
TÜMÜ