2018 YKS Ek Yerleştirme sonucuna göre üniversitemize yerleşen öğrencilerimiz, 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında ön kayıtlarını ubs.yalova.edu.tr adresi üzerinden yapmalıdır.

01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında adaylar yerleştikleri akademik birime  şahsen başvurarak (üniversiteye gelerek) üniversite kayıtlarını gerçekleştirecektir.

ubs.yalova.edu.tr adresi üzerinden ön kayıt yapan öğrencilerimizin; muafiyet ve yeterlilik sınavlarına katılmak ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak gibi talepleri için burada bulunan anketi doldurmaları gerekmektedir.  

Önemli Linkler

Ön Kayıt İçin Tıklayınız

Öğrenci Bilgi Sistemi

2018-2019 Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri 

Akademik Takvim

Önemli Notlar 

1) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez.

3) Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. YKS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

  • a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığı’nca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
  • b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar
  • c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar 2018-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

4) Asker Alma Dairesi’nden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği akademik birime müracaat edecektir. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.

5) Muafiyet sınavı, derslerin başlangıç tarihi, sınav tarihleri vb. bilgiler Akademik Takvim üzerinden takip edilecektir.

Öğrenim Ücreti/Katkı Payı: Birinci öğretim öğrencileri herhangi bir ücret yatırmayacaktır. Ancak ikinci üniversitesini/bölümünü üniversitemizde sürdürecek olan öğrenciler katkı payını Vakıfbank Şubesi, internet bankacılığı ve ATM'lerden yatıracaklardır. İlk defa kayıt yaptıran ikinci öğretim öğrencileri ve ikinci üniversitesini üniversitemizde sürdürecek olan birinci öğretim öğrencileri 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında katkı payı/öğrenim ücretlerini yatıracaklardır.

 

 Fakülte/Yüksekokul Telefon Numaraları, Adres ve Kayıt Tarihleri

Akademik Birim

Telefon Numarası

Kayıt Yapılacak Yer

Şahsen Kayıt Tarihi

Hukuk Fakültesi

0226 815 50 84-51 04

Çınarcık Yolu Üzeri Merkez Yerleşke Merkez/Yalova

01-05 Ekim 2018

İslami İlimler Fakültesi

0226 815 52 98-99

Bağlarbaşı Mah. Safranyolu Cad. Merkez/Yalova

01-05 Ekim 2018

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

0226 815 52 01-03-08

Çınarcık Yolu Üzeri Merkez Yerleşke Merkez/Yalova

01-05 Ekim 2018

Mühendislik Fakültesi

0226 815 53 18-19

Çınarcık Yolu Üzeri Merkez Yerleşke Merkez/Yalova

01-05 Ekim 2018

Sanat ve Tasarım Fakültesi

0226 815 54 29

Çınarcık Yolu Üzeri Merkez Yerleşke Merkez/Yalova

01-05 Ekim 2018

Armutlu Meslek Yüksekokulu

0226 815 54 50

Karşıyaka Mahallesi Zafer Caddesi Üzeri Tavşantepe Mevkii Armutlu / Yalova

01-05 Ekim 2018

Çınarcık Meslek Yüksekokulu

0226 815 55 19

Çamlık Mh. Üniversite Sk. No:19 Çınarcık/Yalova

01-05 Ekim 2018

Termal Meslek Yüksekokulu

0226 815 56 26

Gökçedere Mah. Kışla Cad. Nergis Sok. No:23 Termal / Yalova

01-05 Ekim 2018

Yalova Meslek Yüksekokulu

0226 815 55 29-31-32

Bağlarbaşı Mah. Safranyolu Cad. Merkez/Yalova

01-05 Ekim 2018

 

 

Etiket: 2018-YKS Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri