Öğretim Elemanlarımızın 2018 yılına ait Akademik Teşvik Ödeneği başvuruları, Akademik Birimlerimizde oluşturulan “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları” ile Üniversitemiz Senatosu tarafından kurulan “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu” tarafından, Akademik Teşvik Yönetmeliği dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Akademik Teşvik başvuru sonuçlarına dair bilgiler, başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine gönderilmiştir. “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” hükümlerine göre, puanlarına itiraz etmek isteyen Öğretim Üyelerimizin/Görevlilerimizin, gerekçeli itirazlarını 23-29 Ocak 2019 tarihleri arasında, ‘’Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna’’, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden iletmeleri gerekmektedir.

Etiket: Akademik Teşvik Komisyonu Duyurusu