Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından 27.12.2018 tarihinde kabul edilen BütünlemeSınavı Uygulama Esasları’nın, “Her yarıyıl sonunda en fazla 3 dersten başarısız olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir” maddesi ile ilgili olarak Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesi hükmü uyarınca, yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

İlgili karar uyarınca, Bütünleme Sınavı Uygulama Esasları’nda yer alan “Her yarıyıl sonunda en fazla 3 dersten başarısız olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir” maddesi kaldırılmış olup, başarısız olunan sınavlara dair, öğrencilerin bütünleme sınavına girmesine karar verilmiştir. Bütünleme Sınavı Uygulama Esasları Kararları’nın diğer hükümleri ise aynen geçerli olacaktır.  

Tüm öğrencilerimize duyurulur.


Yalova Üniversitesi Rektörlüğü


Etiket: Bütünleme Sınavlarına İlişkin Duyuru