"Yalova Üniversitesi Etik Kurulu" Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından 23.07.2013 tarih ve 71 nolu toplantıda kabul edilen "Yalova Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi" kapsamında oluşturulan bir Kurul olup, Üniversite Senatosu' nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen dokuz (9) üyeden oluşmaktadır.

 Üniversite Etik Kurulu çalışmalarını "Yalova Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi" ve bu Yönerge' ye ekli olan Bilim Etik Kurulları Yönergeleri’ne göre yürütmektedir. Yönerge' nin amacı; Yalova Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri ve toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde etik değerlendirilmelere ilişkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını düzenlemektir.

                                      KURUL ÜYELERİ

              GÖREV

                 İSİM VE SOYİSİM

           Asil Üyeler

 Prof. Dr. Mustafa ÖZTAŞ

 Prof. Dr. Sinan ŞEN

 Prof. Dr. Rafet BOZDOĞAN

 Prof. Dr. Bülent YİĞİT

 Prof. Dr. Senay YÜRÜR

 Prof. Dr. Recep MAKAS

 Prof. Dr. Musa ŞAHİN

 Prof. Dr. Fikret YÜKSEL

 Prof. Dr. Mehmet Atilla TAŞDELEN

       Yedek Üyeler

 Prof. Dr. Muharrem ÖNDER

 Prof. Dr. Fethi GÜNGÖR

 Prof. Dr. Ersin KAVİ

 Prof. Dr. Murat GÖK

 Prof. Dr. Müfit ÇETİN

 Prof. Dr. Gökhan Kürşat YERLİKAYA

 Doç. Dr. Nedret YAŞAR

 Doç. Dr. Süleyman BERK

 Doç. Dr. Hasan GÜMÜŞOĞLU

Etiket: yalova üniversitesi etik kurulu

Dosya Adı Boyutu
yalova_uni_etik_kutul_yonerge.pdf 333,00 KB İndir Göster