YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanları alınacaktır. Adayların;
 
Doçent kadroları için; 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, merkezî yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört nüsha dosyayı Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların Anabilim Dalı ve Yabancı Dillerini belirten dilekçelerine yüksek lisans ve doktora belgelerini, kısa özgeçmişlerini, bilimsel çalışmalarını ve 1 adet fotoğrafı kapsayan dört nüsha dosyayı Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince Üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır.
 
Not :
* Doçent kadroları daimi statüdedir.
* Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
* Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 
* Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.
 

BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
DERECESİ
ADEDİ
ARANAN NİTELİKLER
Hukuk Fakültesi
 
Mali Hukuk
Doçent
1
1
 
Hukuk Fakültesi
 
Mali Hukuk
Yardımcı Doçent
5
1
Doktorasını Maliye veya Ekonomi alanında yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi
 
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Yardımcı Doçent
4
1
 
Hukuk Fakültesi
 
Genel Kamu Hukuku
Yardımcı Doçent
3
1
 

 

Etiket: Öğretim Üyesi İlanı