Prof.Dr. Fehime Jülide HIZAL YÜCESOY
Rektör Yardımcısı

Tel : (0226) 815 50 08
E-Posta : hizalyucesoy@yalova.edu.tr

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünden mezun olduktan sonra lisansüstü öğrenimine İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim dalı Analitik Kimya bilim dalında devam etmiştir. 1996 yılında yüksek lisans, 2001 yılında ise doktora öğrenimini tamamlamıştır. 2007 yılında doçent ünvanını hak edene kadar geçen süre zarfında Notre Dame Üniversitesi (Indiana/ABD), Yer Bilimleri Fakültesinde Prof. Dr. Jeremy Fein’in yanında ve Forschungszentrum Karlsruhe, Institute for Technical Chemistry, Water Technology and Geotechnology Division (Karlsruhe/Almanya)’ da Prof. Dr. Wolfgang Höll’ün yanında üçer ay süreyle ağır metal adsorpsiyonu ve modellenmesi konularında çalışmalarda bulunmuştur. 2010 yılında Yalova Üniversitesinde görev yapmaya başlamış, 2013 yılında profesör ünvanını almıştır. Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksekokulu ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü haricinde üniversitenin çeşitli kurul ve komisyonlarında üye olarak görev yapmıştır.
 
Konvansiyonel olmayan sorbanlar üzerinde ağır metal adsorpsiyonunun incelenmesi ve modellenmesi, endüstriyel katı atıkların değerlendirilmesi ve kullanılabilirliği, elektroforetik yöntemle karbohidrat karışımlarının kalitatif ve kantitatif tayini, hümik asitlerin, asidik-bazik dengelerinin ve metal komplekslerinin modellenmesi, hümik asitlerin antioksidan özelliklerinin elektron transferine, metal nanopartikül oluşumuna ve solid-likid ekstraksiyonunu dayalı yöntemlerle incelenmesi, hümik asitlerin fotodegradasyonu, antioksidanların kapasite tayinleri konularında çalışmaktadır. Çok sayıda uluslararası hakemli dergide makaleleri, ulusal ve uluslararası konferanslarda bildirileri ve kitap bölümleri vardır. Analitik Kimya alanında yapılmış ulusal kongre ve çalıştayların düzenleme ve bilim kurullarında yer almış, davetli konuşmacı olarak çok sayıda bilimsel toplantıda yer almıştır.
 
Türk sanat müziği koro çalışmalarına katılmakta, tanbur dersleri almakta ve tenis oynamaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

 

 

Prof.Dr. Fikret YÜKSEL
Rektör Yardımcısı

Tel : (0226) 815 50 07
E-Posta : fyuksel@yalova.edu.tr

Ardahan’ın Posof ilçesi İncedere köyünde doğdu. İlkokul birinci sınıfı Erzincan’da okuduktan sonra ilk, orta ve lise eğitimlerini Sivas’ta tamamladı. 1986 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 - 1990 yılları arasında Öğrenim bursu aldığı ÇİTOSAN’a bağlı Samsun (Ladik) Çimento Fabrikasında işletme ve bakım onarım mühendislikleri görevlerinde çalıştı.

Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde, Ağustos 1990’da Araştırma Görevlisi olan Yüksel, aynı bölümde, Enerji Bilim Dalında 1992 yılında “Güneş Enerjisi” üzerine yaptığı Tez ile Yüksek Lisansını, 1996 yılında da “Motorlarda Alternatif Yakıt Kullanımı” çalışması üzerine Doktorasını tamamladı. 2006 yılında Doçent, 2011 yılında da Profesör oldu.

Atatürk Üniversitesinde görev yaptığı yıllarda, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkez Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2009 yılında Yalova Üniversitesinde göreve başladıktan sonra, değişik zamanlarda; Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Dekan Yardımcılığı, Yalova Meslek Yüksekokul Müdürlüğü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Prof. Dr. Fikret Yüksel; Alternatif Enerji Kaynakları, Yakıtlar ve Yanma, İçten Yanmalı Motorlar ile Isıtma/Soğutma/Havalandırma konularında çalışmalarını yürütmekte, Lisans ve Lisansüstü Dersler vermektedir. Yüksel’in 100’ün üzerinde olan Ulusal ve uluslararası akademik çalışmalarından, Uluslararası çalışmaları 1000’in üzerinde atıf almıştır. Bilimsel Projelerde; (TÜBİTAK ve BAP) proje üyeliği ve proje liderliği görevlerinde bulunmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora tez danışmanlıkları yapmış olan   Yüksel, Makine Mühendisleri Odası ile Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği Üyesidir.


 

Prof.Dr. Orhan TORKUL
Rektör Yardımcısı

Tel :(0226) 815 50 06
E-Posta : torkul@yalova.edu.tr


Prof. Dr. Orhan Torkul Lisans derecesini, Sakarya Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1982 yılında aldıktan sonra 1982-1984 yılları arasında askerlik görevini yedek subay olarak yapmıştır. Yüksek Lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı'ndan 1987 yılında, doktora derecesini İngiltere Cranfield Teknoloji Enstitüsü'nden 1993 yılında almıştır.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 1993-1998 yılları arasında Yardımcı Doçent, 1998-2003 yılları arasında Doçent, 2003 yılından itibaren ise Profesör olarak görev yapmıştır. 1993-1995 yılları arasında Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1997-2011 yılları arasında Enformatik Bölüm Başkanlığı, 2005-2011 yılları arasında Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, 2011-2014 tarihleri arasında Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı ve 2014-2018 yılları arasında ise Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır.

İmalat Planlama ve Kontrol, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uzaktan Eğitim, Yapay Zeka, Dijital Dönüşüm  ve Endüstri 4.0 alanlarında araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadır. Çok sayıda uluslar arası hakemli dergide makale, ulusal ve uluslar arası konferanslarda bildiriler ve kitap bölümleri vardır. Birçok ulusal ve uluslar arası konferans ve sempozyum düzenleme komitelerinde yer almış ve davetli konuşmacı olarak çok sayıda konferans, bilimsel toplantı ve çalıştaylara katılmıştır.

12 Kasım 2018 tarihi itibariyle Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanmıştır. Evli, iki çocuk babasıdır.

 

 

Etiket: Rektör Yardımcıları