Değerli Öğretim Elemanlarımız,

 

Üniversite Senatosu’nun 26.07.2018 tarih ve 132. toplantısında Bilimsel Araştırma Yönergesi’nin 8,9,14 ve 17.Maddelerinde değişikliğe gidilmiştir.

Bilimsel Araştırma Yönergesi’nin 14.Maddesinin e) fıkrası “Alt Yapı Projesi” ve “Lisansüstü Tez Projesi” hariç diğer proje türlerinde ilk kez proje başvurusu yapacak olan yürütücüler kurum içi proje eğitimine katılmak zorundadırlar. “ ve 9. Maddesinde “Proje başvuruları, komisyonun her yıl belirleyeceği tarihlerde olmak üzere Nisan ve Ekim dönemlerinde yılda 2 defa yapılır.” demektedir. Bu sebeple Ekim ayında ilk defa proje başvurusunda bulunacak öğretim elamanlarımız için “19 ve 25 Eylül 2018 tarihlerinde Proje Yazma Eğitimi” verilecek olup bu eğitime katılmayan yürütücülerin proje başvurusu kabul edilmeyecektir.

Proje Yazma Eğitiminin yeri ve saati ayrıca duyurulacaktır.

 

Ayrıca Bilimsel Araştırma Yönergesi’nin 28.Maddesi “Yayın şartlarını yerine getirmeyen araştırmacılara, şartı sağlayıncaya kadar herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez (Koşullu başvurular hariç). BAP birimince desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayın ve tezde "Bu çalışma Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklenmiştir. Proje Numarası: ("This study was supported by the Research Fund of Yalova University. Project Number: ....") şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibareye yer vermeyen araştırmacılara 1 yıl süreyle her hangi bir türde destek sağlanmaz.” demektedir.

 

Bilimsel Araştırma Yönergesi’ne  web adresimizden ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.

Etiket: Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları Hakkında Duyuru