Share

Prof.Dr. Recep Hayri EREN

 

 01.02.1945 tarihinde Pınarbaşı (Kayseri)’da doğmuştur. 1962 yılında Kayseri Lisesi’nden mezun olup, girdiği İTÜ Maden Fakültesi’ni 1968 yılında Jeoloji Yük. Mühendisi olarak bitirmiştir. İTÜ’de 1979 yılında Doktor, 1993 yılında ise Doçent ünvanını almıştır. 1968-1979 yılları arasında mecburi hizmeti ile ilgili Etibank’ta çalışarak; 1972 yılında İTÜ’ye intisap etmiştir. İTÜ’de 2001 yılına kadar geçen sürede Mineraloji, Optik Mineraloji, Petrografi ve Maden Yatakları derslerini vermiştir. 2001 yılında emekli olarak, “Anadolu Yerbilimleri Ltd. Şti” bünyesinde faaliyetlerde bulunmuştur. Eylül, 2009 tarihinden itibaren Yalova Üniversite’si Mühendislik Fakültesi’nde Profesörlük kadrosuna atanmıştır. Mesleğinin ilk yıllarında Etibank’ta maden yataklarının etüdü ile başladığı çalışmalar; Üniversite yıllarında akademik faaliyeti yanında genelde uygulama-araştırma faaliyetleri şeklinde sürdürülmüştür. Bunlar arasında, Maden Yatakları, Endüstriyel Mineral, Hammadde Kaynakları, Mermer oluşumlarının etütleri sayılabilir. Çalışmalar, sonraki yıllarda, Şehir-Çevre Jeolojisi; Jeolojik/Jeoteknik Etütler halinde sürdürülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1994-2001 yılları arasındaki Danışmanlık görevi sırasında Önce İBB’de Yerbilimleri ve daha sonra Zemin Deprem İnceleme Müdürlüğü’nün kurulması ile ilgili Yerbilimleri Grubu ile birlikte faaliyette bulunmuştur. Evli ve üç çocuk babasıdır.