Share

Üniversite Yönetim Kurulu

       ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 

Rektör Vekili
Prof.Dr.Rafet BOZDOĞAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Cihangir AKIN

Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili
Prof.Dr.Mustafa ÖZTAŞ

Hukuk Fakültesi Dekan Vekili
Prof.Dr.Recep Hayri EREN

İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili 
Prof.Dr.Rafet BOZDOĞAN

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili 
Prof.Dr.İsmet ÇAVUŞOĞLU

Üyeler

Prof.Dr.Hüseyin YILDIRIM

Prof.Dr. Ali Rıza ABAY

Prof.Dr.Recep Hayri EREN

 

Genel Sekreter V.
Prof.Dr.Recep Hayri EREN
(Raportör)


YALOVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU

        Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında Dekanlardan ve Senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilirler. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,
  2. Faaliyet plan ve programlarının, uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunmak,
  3. Üniversite Yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,
  4. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Yönetim Kurallarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
  5. Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.