Share

Üniversite Yönetim Kurulu

       ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 

Rektör 

Prof.Dr. Suat CEBECİ 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK

Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili
Prof.Dr.Mustafa ÖZTAŞ

Hukuk Fakültesi Dekan Vekili

Prof.Dr. Suat CEBECİ

İslami İlimler Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Metin IŞIK 


Üyeler

Prof.Dr. Mustafa ÖKSÜZ

Prof.Dr. Orhan TORKUL

Prof.Dr. İsmail ADAK

 

Genel Sekreter
Sayim ORAL
(Raportör)


YALOVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU

        Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında Dekanlardan ve Senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilirler. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,
  2. Faaliyet plan ve programlarının, uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunmak,
  3. Üniversite Yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,
  4. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Yönetim Kurallarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
  5. Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.