Share

Ders İçerikleri

 

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME PROGRAMI

 

I. YARIYIL


ZORUNLU DERSLER


YERSEL SEYİR – I

Navigasyonun tanımı ve tarihçesi, navigasyon araç ve yöntemlerinin gelişimi, yerkürenin şekli hareketleri ve koordinat sistemi, deniz milli ve yön kavramı, harita projeksiyonları, deniz haritaları, merkatör haritasının özellikleri, fenerler, fener kitapları, görünme mesafeleri ve karakteristik şamandıralama sistemleri, deniz haritalarının özellikleri, harita datumu, Markator haritasının çizimi, plotting sheet çizimi, kerte hattı ve büyük daire yayı, rota ve kerteriz (nispi, hakiki), rota açısı, denizde yön bulma, manyetik pusula, pusula okuma, derece ve kerte sistemleri, cayro pusula, yapısı, çalışması ve hataları, düzeltmeleri, pusula hatasının bulunması, rota ve kerterizlere uygulanması, harita ve neşriyatın düzenlenmesi, harita folyo sistemleri, denizcilere ilanlar, harita ve neşriyatın düzeltilmesi, harita katalogları ve kullanımı (Notice to Mariners), fenerler ve sis işaretleri, fener kitaplarının kullanılması, coğrafi görüş mesafeleri, ışık menzilinin bulunması, telsiz seyir yardımcıları, sembolleri, harita ve kitaplarla şamandıralama sistemi, sistem A ve sistem B.

 

DENİZDE GÜVENLİK – I

Denizde Kişisel Canlı Kalma Teknikleri Eğitimi, Giriş, güvenlik ve sağ kalma, Acil durumlar, Çatışma, yangın, batma gibi oluşabilen acil durum türleri normal olarak gemilerde taşınan can kurtarma araçlarının türleri, Can kurtarma araçları ve kurtarma botları, Can kurtarma teknesindeki teçhizat ve Kişisel can kurtarma araçları, yerleri ve kullanımı, Helikopter yardımı, Acil durum telsiz donanımı, Kişisel koruyucu giysi ve teçhizat, herhangi bir acil durumda hazır olmanın gerekliliği, Gemilerdeki can filikalarının yapısı ve çeşitleri, denize indirilmesi ve role talimlerinin yapılması, gemiler için yapılmış olan can sallarının yapısı, sayıları bakım ve kontrolü, kurtarma araçsız gemiyi terk yöntemleri, can simidi, can yeleği ve teçhizatları. Can kurtarma araçlarının istasyonlarına (gemiyi terk toplanma yerleri)   çağrıldığında yapılması gerekenler, Gemiyi terk etmek gerektiğinde yapılması gerekenler, Suyun içindeyken yapılması gerekenler. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi. Gemide yangınla mücadele organizasyonu, Yangınla mücadele cihazlarının yerleri ve acil durum kaçış yolları, Yangın ve patlamanın elemanları (yangın üçgeni). Gemide yangına karşı yapılması gerekenler, Yangın ve duman araştırma ve otomatik alarma sistemleri, Yangının sınıflandırılması ve kullanılması uygun yangın söndürücü maddeler. Yangınla mücadele teçhizatı ve onun gemideki yeri, Sabit tesisler, Yangınla mücadele edenlerin teçhizatı (itfaiyeci donanımı). Yangınla mücadele yöntemleri, Yangın söndürücü maddeler. Yangınla mücadele usul ve işlemleri, Yangınla mücadele ve etkin kurtarma için solunum cihazlarının kullanılması.

 

MATEMATİK – I

Matrisler, determinantlar, vektörler, tek değişkenli fonksiyonlar, limit, türev, süreklilik, integral, taylor ve maclouren formül ve serileri.

 

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Temel Bilgisayar bilgileri ve bilgisayara giriş, bilgi, bilişim kavramlarının anlatımı, bilgisayar nedir, nerelerde kullanılır, bilgisayar neden gereklidir, bir bilgisayar sistemi ve çalışma prensipleri, bilgisayarların yapısı, bilgisayar ağları ve İnternet hakkında genel bilgiler, işletim sistemi kavramı, DOS, disket işletim sistemi, dosya, dizin kavramları, genel klavye kullanımı, fonksiyon tuşları, dahili DOS komutları ve kullanımları, harici DOS komutları ve kullanımları, bilgisayar programlarının temel ilkeleri, programlamanın matematiksel ve mantıksal temelleri, bilgisayar ve kullanımlarındaki gelişim, temel donanım ve yazılım bilgileri.

 

GEMİCİLİK 

Gemiciliğin tanımı ve tarihçesi, bir gemiyi tanımlayan özellikler ve terimler, gemicilikte yararlanılan yardımcı yapılar, gemicilikte kullanılan ölçü birimleri ve çevrimleri, gemilerin tipleri, genel sınıflandırmaları, gemilerin yapısı ve bölümleri, güverteler, tanklar, su geçirmez perdeler, ambarlar, ambar kapakları, sintine ve balans devreleri, makine dairesi, boru devreleri ve tanklar, Koferdamlar, boru tünelleri, dümen dairesi, direkler, dikmeler ve kısımları, omurga, postalar, perdeler, bölmeler, boyuna ve enine mukavemet elemanları, filika yapısı ve kısımları, yelkenler ve yelkenliler, yelkenli teknelerin çeşitleri ve özellikleri, yelken çeşitleri ve yelkenin kısımları, gemide çalışma düzeni, gemi mürettebatı, zabitan ve tayfanın görevleri, yönetim şeması, gemide yaşamın kural ve gelenekleri, halatlar ve halat işleri, halat çeşitleri, yapıları ve kullanılma yerleri, başlıca gemici bağları ve kullanılma yerleri, manevrada kullanılan halatların isimleri, manevra komutları, halat vinçleri, halat loçaları, fırdöndüler, babalar, usturmaçalar, burgata hesabı, çalışma, kesilme güçleri, emniyet faktörleri, bosalar, halat dikişi, kasa yapma, demir ve zincir, ırgat ve demirleme donanımı, demir zinciri, demir, zincirlik, demir çeşitleri, yapıları, kullanım yerleri, zincir çeşitleri, yapıları, kullanım yerleri, çalışma ve kesilme güçleri, yükleme-boşaltma donanımları, vinçler, bumbalar, kreynler (sahil – gemi), maçunalar, sapanlar, paletler, ağ palet, zincir ve tel paletler, hayvan sandıkları vs, makaralar, palangalar, ceraskallar, güç hesapları.(  Gemide bakım ve tutumun planlanması, periyodik ve gerektiğinde yapılan bakım ve tutumlar, denizde,  Denizde, limanda ve gemi havuzlandığında yapılabilecek bakım ve tutumlar, havuzda yapılacak bakım-tutum ve onarımların planlanması ve uygulanması, geminin paslanmaya karşı bakımı ve tutumu, paslanma ve paslanmanın nedenleri, boya öncesi yüzey hazırlığı, pastan arındırma, el aletleriyle, mekanik aletlerle raspa, kum – grit raspası, boyalar ve boyama teknikleri, gemide boya stokunun ve boyama işlerinin planlanması, boyaların muhafazası, ahşap bölümlerin bakım-tutumu, otkun, sentetik ve tel halatların bakım-tutum ve onarımları, güvenlik donanımının bakım-tutumu, demir donanımı ve zincirliğin bakım-tutumu, ambarların ve ambar kapaklarının bakım tutumu. balast tanklarının, tatlı su tanklarının bakım-tutumu, gemi hareketli donanımının bakım-tutumu, yağlama işleri, yükleme–boşaltma donanımının bakım-tutumu, sac kalınlıklarının ölçülmesi, sac değiştirme, kesme ve kaynak işleri, sıcak çalışmaların planlanması ve uygulanması, ırgat, vinç gibi güverte makinelerinin, borda iskelesinin, mataforaların, kaporta ve menhol kapaklarının bakım-tutumu bakım-tutum ve malzeme planlamasında güverte ve makine bölümleri işbirliği, tüm bu bakım tutum işlerinin gemicilik laboratuarındaki şema ve maketler üzerinden izah edilmesi.

 

FİZİK

Mekanik bir parçacığın kinematiği ve dinamatiği, sürtünme, bağıl hareket, iş enerji, güç basit makineler, akışkanlar, sıcaklık ve ısı, genleşme, ısı iletimli çeşitleri, gazlar, Boyle ve Charles yasaları, ideal gaz yasası, hal değişimi, buhar, doymuş ve doymamış buhar, doymuş buhar basıncı, bağıl nem, soğutma, dalgalar v ses.

 

DENİZCİLİK KİMYASI

Temel kimya bilgileri, maddelerin kimyasal yapı, bileşim ve etkileşimleri, denizcilik kimyası, deniz suyunun kimyasal yapısı, gemi ve yük üzerindeki kimyasal etkileri.

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I

Atatürk İlkeleri Ve Devrim Tarihi Dersini Okutmanın Amacı, İnkılap Ve İnkılapla İlgili Kavramlar, Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışını Ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğunun Jeopolitik Durumu, Osmanlı İmparatorluğunda Islahat Hareketleri Ve Bunların Başarısızlıkla Sonuçlanması, XIX. Yüzyılın Sonlarında Ve XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı İmparatorluğunda Fikir Hareketleri, Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu Ve Mustafa Kemal Paşanın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşanın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı, Milli Mücadelede İçin İlk Adım: Kongreler Yoluyla Teşkilatlanma, Kuva-yi Milliye ve Misak-ı Milli, Meclis-i Mebusan’ın Açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, Basında Milli Mücadele, TBMM’nin İstiklal Savaşının Yönetimini Ele Alması, Milli Cepheler.

TÜRK DİLİ -I

Dil,  dilin özellikleri, dil türleri, dilin doğuşu, dil türleri, kültür, kültürü oluşturan öğeler ve özellikleri, kültür ve medeniyet, dil-kültür-millet, dil-kültür ilişkisi, dilin kültür ve millet hayatındaki yeri, yeryüzündeki diller, yeryüzündeki diller, köken bakımından, yapı bakımından Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, lehçe-şive-ağız kavramı, Türk dilinin gelişmesinde lehçe, şive ve ağızlar, Türk dilinin tarihî devreleri, Türk yazı dilinin tarihî devreleri, Türkçede sesler, Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçede ses özellikleri, Türkçede ses olayları, Türkçenin hece yapısı, vurgu, Türkçede yapım ekleri, Türkçede çekim ekleri, Türkçede cümle, Türkçede cümlenin öğeleri, yapılarına göre cümleler-anlamlarına göre cümleler, yüklemlerine göre cümleler-dizilişine göre cümleler, noktalama işaretleri ve uygulamaları, imla kuralları ve uygulamaları.

 

DENİZ ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ

Gemi Makinelerine Giriş. İçten yanmalı makinelerin tarihçesi. Sınıflandırılma, gemilere uygulanmaları, 2-4 zamanlı makinelerin çalışma prensipleri iki ve dört zamanlı makinelerin hareketli-hareketsiz parçaları, yapıları görevleri ve özellikleri. Buhar Kazanları: Türleri Ve Kısımları. Atık Isı Kazanları. Stim Motorları Ve Çalışma İlkeleri. Buhar Türbinleri, Gemilere Uygulanmaları, Türleri, Çalışma İlkeleri. Buhar Ve Besi Suyu Devreleri. Dizel Motorları, Türleri, Çalışma İlkeleri, Gemilere Uygulanmaları. Gemi Makinelerinin Manevra Yetenekleri. Yakıtlar Ve Yağlama Yağları Ve Harcanmaları. Pervane-Şaft Sistemleri. Deniz taşımacılığında kullanılan elleçleme ekipmanları, deniz taşımacılığının diğer ulaştırma sistemleri ile bağlantısı, gemi ve yük tiplerine göre kullanılan ekipmanlar, teknolojinin deniz taşımacılığında oluşturduğu olumlu ve olumsuz etkiler.


 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) -I

To.be.(present), nouns.and.pronous, arcticles.and.numbers, prepositions, question words, adjectives and adverbs, simple present tense, present continous tense, to be (past).

 

 

 

II. YARIYIL

 

 

ZORUNLU DERSLER

 

 

YERSEL SEYİR – II

Özel seyir türleri, düzlem seyirleri, cayro pusulanın tanıtımı, manyetik pusula, doğal ve arızi satmanın tanıtımı ve uygulamaları, pusula tashihi, tanıtımı, parakete seyri, kıyı seyri, kesin mevki bulma yöntemleri, radarın kıyı seyrinde kullanımı, kılavuz kitaplarının ve haritanın kullanımı, seyir planlaması yapmak, akıntı ve rüzgârın seyre etkisi, gel-git cetvelleri ve kullanımı, gel-git akıntıları, haritaların her tür kullanımı, fenerler ve diğer yardımcılarının tanımı ve kullanımı, harita çalışmaları, iki mevki arasındaki mesafe ve hızın bulunması,  simülatör ortamında seyir yardımcılarının kullanılması, seyir planlaması, way pointlerin çıkartılması, ETA hesaplamaları, köprüüstünde seyir planlaması ve bunların uygulamalı olarak verilmesi, simülatörde çapraz kerterizleri ve kerteriz ve mesafe resmi kullanarak harita plotlaması, haritalarda rota çizimi seyir planının yapılması ve bunun simülatör ortamında uygulanması, seçilmiş bölgelerde kılavuz seyri uygulamaları.

 

DENİZDE GÜVENLİK – II

Personel güvenliği ve Sosyal Sorumluluk, çatışma, yangın, batma gibi oluşabilecek acil durum türleri, acil durumlara cevap vermek için gemideki beklenmedik durum planları, role listelerindeki acil durum sinyalleri ve özel görevler için atanmış mürettebat, role mevkileri, kişisel güvenlik teçhizatının kullanımı, yangın, çatışma, batma ve gemiye su girmesi dahil muhtemel acil durumların tespitinde yapılması gerekenler, kazaların önlenmesi ve iş sağlığına ilişkin uluslararası önlemlerin tanıtımı, sosyal sorumluluklar, istihdam koşulları, kişisel haklar ve yükümlülükler, denizde canlı, can kurtarma araçlarının kullanılması, helikopterle kurtarma yöntemleri, can kurtarma araçlarını denize indirme düzenekleri, gemiyi terk işaret verme aygıtları ve payroteknik gereçleri, can kurtarma aracında yapılacak işler, ilk yardım, denizli havada can kurtarma araçlarını denize indirme ve kullanma, telsiz aygıtları, can sallarının denize indirilme eğitimi, can-kurtarma araçlarının kullanma yeterliği eğitimi, can filikaları ve kurtarma botlarının ekipmanları ( telsiz – can kurtarma ekipmanları, uydu EPIRP ve SART cihazları, dalma giysileri ve vücut ısısını koruma yardımcıları da dahil olmak üzere), denizde canlı kalma teknikleri.

 

TEMEL İLK YARDIM

Vücudun yapısı ve işlevleri, hasta/yaralıların ihtiyaçlarının ve kendi güvenliğimiz için tehlikelerin denetlenmesi, hasta/yaralı/kazazedenin durumu, yara ve/veya hastalığın yeri, canlandırma tekniklerinin uygulanması, kanamanın kontrolü, canlandırma tekniklerinin uygulanması, kazazedeyi uygun konuma getirme, kanamanın kontrolü, temel şok yönetimi, uygun önlemlerin tatbiki, elektrik kazaları dahil yanıklar ve haşlanmalarda uygun önlemlerin tatbiki, ilk yardım malzemelerinin kullanımı, acil durum takımındaki malzemenin ve bandajlar yerine geçebilecek diğer uygun malzemelerin kullanılması, canlandırma teknikleri.

 

DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ – I

Gemiler, sınıflandırılmaları, bölümleri, İngilizce denizcilik terimleri, gemi tanımı, gemilerin sınıflandırılması, gemi ölçüleri, tonaj kavramı, gemilerin yük donanımları, ambarlar, ambar kapakları, boru devreleri ve tanklar, ırgat ve halat vinçleri, demir donanımı, halatlar, manevra komutları, köprüüstü, yaşam mahalli, makine dairesi genel tanımlar, terimler, genel denizcilik terimlerinin ve bir geminin değişik bölümlerinin İngilizceleri, denizde güvenlik ve yangınla mücadele konusunda İngilizce terimler, güvenlik donanımları, filikalar, mataforalar, yangınla mücadelede kullanılan araç-gereç ve donanımlar, coğrafya terimleri, harita ve neşriyatta kullanılan terimler, harita ve denizcilik neşriyatını anlayıp kullanacak İngilizce, harita ve neşriyatın düzeltilmesi için denizcilere ilanları anlamaya yetecek İngilizce, meteoroloji İngilizcisi, meteorolojik raporlarda kullanılan terimler.

 

MATEMATİK – II

Trigonometri, logaritma, küresel trigonometri, seyir ile ilgili hesaplamaların formül veya cetvellerle yapılış şekilleri.

 

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ-I

 

 

GEMİ İNŞA VE TEKNİK RESİM

Gemilerin yapıları gereği sınıflandırılmaları, gemi boyutları ve biçimi, gemi gerilimleri, tekne yapısı, baş ve kıç bölmeler ve yapısı, dümenler ve pervaneler, yükleme hatları markası ve kana (draft) rakamları ve okunması, gemi dengesi, deplasman, yüzebilirlik (sepiye), tatlı su payı, durağan denge, başlangıç dengesi, meyil açısı, durağan denge eğrileri, ağırlık merkezinin yer değiştirmesi, meyil ve düzeltilmesi, tam dolu olmayan tankların etkisi, trim, tam yüzebilirliğin kaybı. gemi inşaatında kullanılan malzemeler ve gemi konstrüksiyon elemanları, narinlik hesapları, tekne endazesi. Geometrik şekillerin çizimleri, çizgiler, perspektif izdüşüm, teknik resim çizimleri, ölçülendirme, kaynaklı, perçimli vida, cıvata ve saplama bağlantıları ve bunların çizimi, gemi planlarının yorumlanması, gemi planlarının iyi anlaşılıp yorumlanabilmesi için gerekli bilgiler (ambarlar, tanklar, boru devreleri, boru devreleri üzerindeki elemanların planlarda gösterimi, valfler, tek yönlü valfler, flençler, kör flençler, enjektörler ve pompalar, havalandırma sistemleri, acil durumda hazır edilip kullanılacak yangın planı gibi planların üzerinde kullanılan işaretleme ve çizim teknikleri, geminin havuzlanmasında kullanılacak planlar, gemi orta kesit planı, kaplama saçları planı, havuza oturma planı, dip tapalarının yerlerini gösteren plan, pervane ve dümenin planları, parakete ve elektrikli iskandil sensörlerinin yerlerinin planı, güverte makinelerinin detay planları).

 

GEMİ GÜVENLİĞİ VE KLAS KURULUŞLARI

Port state control (PSC), Gemi tiplerine göre klas statüsü, Klas değiştirme, klastan düşme, Sörvey statüsünün takibi, yapılacakların planlanması, geminin hazırlanması, Kural ve regülasyonların takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi, Gemi belgeleri ve denetlemelerinin takibi, Bakım – tutumun planlanması, Tekne, güverte ve makine bakım – tutumu, Bakım – tutum kayıtları, yazışmaları, Bakım – tutum maliyetleri, Eğitimin planlanması, Güvenli çalışma yöntemleri, Malzeme takibi, kayıtların tutulması ve ihtiyaçların ve ikmalin planlanması

 

ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ – II

Cumhuriyetin İlanı ve Cumhuriyetçilik İlkesi, 1924 Anayasası ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasalarının Ortak Özellikleri, Laiklik İlkesi, ilk siyasal partiler ve siyasal gelişmeler, Hukuk İnkılabı, şeriat hukukundan pozitif hukuka geçiş, eğitim ve kültür inkılapları, Milliyetçilik ve İnkılapçılık İlkeleri, sosyal alandaki inkılaplar ve Halkçılık ilkesi, Atatürk döneminde iktisat politikası ve Devletçilik ilkesi, ekonomik alandaki gelişmeler. Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası, XX. yüzyılın ilk yarısında dünyadaki siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeler. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin durumu, Çok Partili Döneme geçiş ve iç siyasette gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyadaki gelişmeler, uluslararası örgütler ve Türkiye'nin dünyadaki yeri, Atatürk dönemi Türkiye'sinin genel değerlendirmesi, Atatürk dönemiyle ilgili görsel materyallerin verilmesi.

TÜRK DİLİ – II

Yazım (imla), noktalama, anlatımın aşamaları, anlatım türleri, konuşma ve konuşma türleri. edebiyat terimi olarak kompozisyon, kompozisyonda konu, konuyu seçme ve sınırlandırma, konuyu seçme, sınırlama, konu hakkında bilgi toplama, kompozisyonda plan, kompozisyonda plan hazırlama, kompozisyonda plan türleri, paragraf, paragrafın yapısı, paragraf türleri, anlatım, anlatım ve üslup, anlatımda bulunması gereken özellikler, anlatım türleri, betimleyici anlatım-öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım, özet çıkarma, not alma, alıntı yapma, dipnot koyma, kaynak gösterme, duygu ağırlıklı yazılar-şiir, olay ağırlıklı yazılar-masal, fabl, hikaye, roman, yazılı anlatım türleri, tiyatro, gezi, anı, otobiyografi, inceleme yazıları-inceleme, röportaj, biyografi, düşünce yazıları, günlük, söyleşi, açıklama, haber, mektup, rapor, tutanak, sözlü anlatım türleri, tartışmaya dayalı anlatım türleri-tartışma, panel forum, açık oturum, münazara, sözlü anlatım türleri, görüşmeye dayalı anlatım-sempozyum, mülakat, konferans, kongre, hitabet, genel anlatım bozuklukları, Türkçede anlatım bozuklukları, Türkçede cümle bozuklukları, inceleme, edebiyat eserlerinin muhteva yönünden incelenmesi, fikir eserlerinin muhteva yönünden incelenmesi.

 

YABANCI DİL (İNGİLİZCE) – II

The Simple Past Tense, The present progressive tense, SimplePast Tense, Positive Form, Negative Form, Interrogative Form, The past progressive tense, PresentPerfect Tense, Positive Form, Negative Form, Interrogative Form, SimpleFuture Tense, Positive Form, Negative Form, Interrogative Form, The Future Progressive Tense, Revision of Tenses, VariousExercise, TimeExpressionWithAllTenses, Comparatives and Superlatives, ComparativeAdjectives, SuperlativesAdjectives, Modals, Can, Could, Would, Should, Must, have to, may, might, used to,....... etc., Conjunctions, And, but, so , Both .............. and, Either ...................or, Neither ................ nor, If clauses, Passive voice, relative clauses, SentenceStructure, Word Order, HowToMake a Sentence, VariousExercise, General Revision.

 

 

 

III. YARIYIL

 

 

ZORUNLU DERSLER

 

 

GÖKSEL SEYİR – I

HO.229 ile Büyük daire seyri, referans noktaları, Verteks noktası, büyük daire seyri, Nomonik harita ile büyük daire seyri, Sin-Cos metodu ile büyük daire seyri, matematiksel cetvelleri kullanarak büyük daire seyri yöntemleri, büyük daire seyri ve bileşik seyir, okyanus geçişleri ve planlanması, yüksek enlemlerde ve buzda seyir, kurtarma ve yardım amaçlı seyir, jurnal tutma esasları astronomi seyrine giriş, gökküresi ve koordinat sistemi, küresel seyir üçgeni ve elemanları, zaman denklemleri, güneş sistemi, yer küresinin hareketleri, magnitude, gezegenler, yıldızlar, ay ve safhaları, H.O.214, notik almanak ve diğer ilgili cetvellerin kullanışı, doğuş, batış ve alacak karanlık olayları, rasat zamanının hesaplanması, intersapt prensibi sextantın optik prensibi, kullanılması, hataları ve düzeltilmesi, Notik Almanak’da Aries'in GHA değerinin bulunması, gezegenlerin GHA ve dec değerlerinin hesabı, yıldızların SHA ve dec değerlerini hasabederek yıldızın GHA değerini elde etme, güneş ve ayın GHA ve Dec değerlerini bulmak, gök cisimlerinin LHA değerlerinin hesabı, AP mevkiinin bulunması, Sight reduction tables, Tables for Marine Navigation (HO.229)’un tanıtımı ve kullanımı, gök cisimlerinin hesabı, yüksekliğinin ve semtlerinin bulunması, semt ve semt açısı, Sigt Reduction Tables For Air Navigation (HO.249)’un tanıtımı kullanımı, seçilmiş yıldızların Hc ve Zn değerlerinin bulunması, gök cisimlerinin tanınması, plastik yıldız bulucu HO.2102D kullanımı, yıldız tanımı, gezegenlerin yıldız bulucuya yerleştirilmeleri, kullanımı.

 

DENİZDE GÜVENLİK – III

İleri Yangınla Mücadele Eğitimi, (Gemide Yangını Önleme, Kontrol Ve Yangınla Mücadele). Gemilerde yangınla mücadele çalışmalarının denetlenmesi, Yangın sınıfları ve yangın kimyası, Yangından korunma ve yangınla mücadele ekipmanları, Yangından korunma tedbirleri. Özellikle organizasyon, taktikler ve kumandanın üzerinde durularak limanda ve denizde yangınla mücadele usulleri. Su kullanılarak yangın söndürülmesi, gemi dengesi üzerine etkisi, önlemler ve düzeltme usulleri. Yangınla mücadele çalışmaları sırasında muhabere ve koordinasyon, Duman gidericiler dahil, havalandırmanın kontrolü. Yakıt ve elektrik sistemlerinin kontrolü, Yangınla mücadele sürecinde oluşan tehlikeler (kuru damıtma, kimyasal tepkimeler, kazan upteyk yangınları vb.), Tehlikeli maddelerle ilgili yangınla mücadele. Yangın talimlerinin organizasyonu, Yangın Tespit ve Yangın Söndürme Sistemleri ve Teçhizatının Denetim ve Kullanımı, Yangınla mücadele sistemleri. Yangın tespit sistemleri, Sabit yangın sistemleri, Taşınabilir ve hareketli yangın söndürme teçhizatı (cihazlar, pompalar, can kurtarma, kurtarma, yaşam desteği, kişisel koruyucu ve muhabere teçhizatı dahil). Akaryakıt yangınları dahil tüm yangın türleri için yangınla mücadele teknikleri. Dangerous Goods “MFAG”) veya onun Türkiye’de yayınlanan eşdeğerinin kullanımı dahil gemide zehirlilikle ilgili tehlikeler. Uygulamalı olarak ileri yangınla mücadele eğitimi ve role talimleri, Akaryakıt yangınlarının tanımı ve söndürülme teknikleri, Yangın sonrası oluşabilecek tehlikelerin tanıtımı ve müdahale yöntemleri.

 

TIBBİ İLK YARDIM VE BAKIM

Tehlikeli maddelere ilişkin kazalarda kullanılmak için tıbbi ilk yardım rehberi,  tıbbi öneri, kurtarılan kişilere tıbbi bakım, gemide çevre denetimi, ilaçlar ve tıbbi gereçler kullanılması, gemide bir kaza veya hastalık durumunda uygulanacak ilk yardım ilk yardım takımı insan vücudu yapısı ve işlemleri, kırıklar, çıkıklar ve adale yaralanmaları, yanıklar haşlanmalar, sıcak ve soğuğun etkileri, belkemiği yaralanmaları, hasta ve kazazedenin muayenesi, kurtarılan kişilere tıbbi bakım, telsizle tıbbi öneri, eczacılık (farmakoloji) sterilizasyon, kalp sektesi, boğulma asfiksi, kazaya uğrayanların bakımı hasta bakım yöntemleri, hastalıklar, alkol ve ilaç bağımlılığı, diş bakımı, jinekoloji, hamilelik ve doğum, hipotermia ve soğukta kalıp kurtulanların bakımı, denizde ölüm, dış yardım, gemide çevre denetimi, hastalık önleme, ilaçlar ve tıbbi gereçler, ameliyat araç gereç ve malzemeleri.

 

DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ – II

İngilizce gemi belgeleri ve yükle ilgili İngilizce belgeler, borda evrakı, liman evrakı, yük evrakı, gemi kayıtları ve denizcilik yazışmaları İngilizcesi, gemi jurnali ve diğer kayıt defterleri, yük operasyonlarının kaydı, gemi yazışmaları, protestolar, gemi bakım-tutum ve onarımında kullanılan İngilizce, bakım-tutumun planlanması, gemiyi havuzlamaya hazırlık, havuzlama, gemi planları, arıza, hasar tespit, onarım yazışmaları, sörvey ve denetleme İngilizcesi, sörvey ve denetleme türleri, bayrak devleti ve liman devleti kontrol ve denetlemeleri, klas denetlemeleri, Sörvey ve denetlemelerde kullanılacak İngilizce.

 

YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ – I

Gemilerde yük taşıma için ayrılmış bölümler ve yük donanımları. Yük gemilerinin türleri hakkında genel bilgi. Yük donanımları, vinçler, bumbalar, kreynler, ambar kapakları.  Kuru yük gemilerinin ambarları, yüke hazırlanması, yüklerin istif ve bağlanması. Yüklerin geminin genize elverişliliğine ve dengesine etkisi. Draft, trim ve stabilite. Yüklerin korunması. Konteyner, dökme, tahıl yükü üzerine bilgi verilmesi, bunların istiflenmesi, yüklerin bağlanması, deniz seyrine elverişli olarak hazırlanması ve gemi dengesi üzerine etkilerini inceleyerek bilgilendirilmesi. Gemiye etki eden kuvvetler ile bunların doğurduğu momentler, deplasman, yüzdürme kuvveti, statik denge, başlangıç dengesi, denge eğrileri, deniz suyu yoğunluğunun dırafta etkisi, tanklardaki serbest sıvıların gemi dengesine etkisi.

 

VARDİYA STANDARTLARI – I

Uluslararası denizde çatışmayı önleme tüzüğü ve kurallarını çeşitli haritalar kullanarak gemilerin mevkilerine göre yapılması gerekenlerin anlatılması, seyir fenerlerinin gemilerin manevra kabiliyeti içinde bulunduğu pozisyonlara göre kullanılması, geminin tonajı,  draftı ve taşıdığı yüke göre kullanması gereken seyir fenerlerinin panoda yakılarak gösterilmesi, balıkçı teknelerin durumuna (üzerinde yol olup olmaması ve ağlarının pozisyonlarını)  kullandıklarının fenerlerin anlatılması, mayın tarama ve sualtı işleriyle uğraşan teknelerin durumunu gösteren fenerlerin anlatılması. Deniz kirliliğini önleme sözleşmesi, emniyetli gemi yönetimi, gemi manevrası kuralları. Seyir vardiyası, liman vardiyası, demir vardiyası ve vardiya değişimlerinde uyulması gereken kuralların ayrıntılı olarak anlatılması. Kılavuz seyrinde yapılması gerekenlerin anlatılması. Kısıtlı görüş şartlarında alınması gereken kuralların ve kullanılması zorunlu olan fener ve ses işaretlerinin anlatılması. Köprüüstü prosedürlerin anlatılması. ISM form ve standartlarının anlatılması, gemilerde ISM sisteminin uygulanması.

 

GEMİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ

Temel elektrik kuralları, direnç, akım, gerilimler ve aralarındaki ilişkiler, elektrik devreleri birim ve ölçüleri, elektrik devre çeşitleri ve elemanları, manyetizma ve elektrik, elektrik güvenliği, bir elektrik devresindeki iş enerji ve güç, elektromanyetik indüksiyon, kapasitörler, elektrik jeneratörleri ve motorları, alternatif voltaj ve akım, dağıtım ve koruyucu aygıtlar, elektrokimya. Temel elektrik, elektronik kuralları, direnç, akım, gerilimler ve aralarındaki ilişkiler, elektronik birim ve ölçüleri, elektronik devre çeşitleri ve elemanları, entegre devreler ve güvenliği, bir elektronik devresindeki iş enerji ve güç, elektromanyetik indüksiyon, kapasitörler, foto elektrik aygıtları, alternatif voltaj ve akım, dağıtım ve koruyucu aygıtlar, elektrokimya.

 

DENİZCİLİKTE KALİTE YÖNETİMİ

Liman ve gemi güvenliği hakkında temel bilgi sahibi olmak, liman, gemi ve şirketlerde kalite yönetimi ve uygulaması hakkında temel bilgi edinmek, ISPS ve ISM yönetimleri uygulamasını öğrenmek ve uygulama becerisini edinmek.

 

 

ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER

 

 

DENİZDE HABERLEŞME – I

Deniz haberleşmesi ile ilgili genel kavramlar, frekans bantları modülasyonları ve emisyon teknikleri, GMDSS içeriği ve ilgili uluslar arası anlaşmalar, GMDSS sefer bölgeleri, GMDSS de kullanılan cihazlar yersel ve uydu haberleşme tekniklerinin tanıtılması, deniz haberleşmesini belirleyen anlaşmalar SOLAS, ITU, Hamburg SAR konvansiyonu, GMDSS Master planı ve sefer bölgeleri, tehlike frekanslarında nöbet tutma, gemi telsiz istasyonları işlevsel gerekleri ve güç kaynakları, ehliyet sınıfları, telsiz güvenlik sertifikaları, GMDSS telsiz jurnali, GMDSS sefer bölgelerine göre gemilerde bulundurulması zorunlu cihazlar, GMDSS koşulunun  yerine getirilmesi sefer bölgelerine karada bakım denizde bakım dublikasyon koşulları, GMDSS Simülatöründe uygulamalı olarak telsiz haberleşmesi, deniz frekans bantlarının cihazlar üzerinde uygulanması, emisyon türleri değişik yayın şekillerinde kullanılan yayın şekillerinin uygulaması, tehlike frekanslarında nöbet tutmanın cihazlar üzerinde gösterilmesi, ehliyet sınıfları, telsiz güvenlik sertifikaları, GMDSS telsiz jurnaline ait uygulamalar, GMDSS sefer bölgelerine göre gemilerde bulundurulması zorunlu cihazların gösterimli, deniz mobil uydu servisinin özelliklerinin cihaz üzerinde anlatımı.

 

DENİZCİLİK METEOROLOJİSİ

Okyanus ve deniz kavramı, deniz altı topografyası, deniz alt yüzey şekilleri, deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, dalgalar, akıntılar, gel-git, hava külteleri, cepheler, snoptik harita analizi, hava tahmini, gözlem ve analiz kodları. Okyanus ve deniz kavramı, Okyanuslardaki basınç ve rüzgâr sistemleri, denizaltı topografyası, deniz alt yüzey şekilleri, deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, dalgalar, akıntılar, gel-git, hava kütleleri, cepheleri, sinoptik harita ve analizi, hava tahmini, gözlem ve analiz kodları, hava istasyonları (ulusal/uluslar arası). Orta enlem siklonları, Antisiklonlar ve diğer basınç sistemleri. Denizcilere meteorolojik destek hizmetleri, Hava gözlemlerinin kayıt ve rapor edilmesi, Hava tahmini, Hava tahmin raporlarının değerlendirilmesi.

 

DENİZCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Sunum programı (MS Powerpoint) kullanımın anlatılması, sunum programıyla bir sunum oluşturulması ve görsel efektlerle sunumun zenginleştirilmesi, ayrıca sunuma diğer office gibi programlardan veri aktarılması, veritabanı kavramının anlatılması ve kişisel bir bilgisayarda bir veri tabanı programının kullanımının anlatılması, (MS Access), bir veri tabanı için tabloların oluşturulması, bu tablolar için formların hazırlanması, sorguların oluşturulması, raporların hazırlanması, bilgisayar programlama kavramının anlatılması, programlama dillerinin tarihçesi ve programlama dilleri arasındaki farkların anlatılması, programlama dillerine örnekler, programlama dillerine örnek programlar, denizcilikte kullanılan bilgisayar sistemlerinin anlatılması, denizcilikte kullanılan bilgisayar sistemleri ve programlarına örnekler verilmesi, denizcilikle ilgili programların kullanımına başlanması, İnternet ve bilgisayar ağlarının (Tarihçe, aralarındaki farklar, günümüzdeki gelinen nokta.) anlatımı, İnternette bilgiye ulaşmak için gerekli programların tanıtılması, İnternet bağlanmak ve bilgiye ulaşma tekniklerinin anlatımı,e-mail kavramı ve benzer programların kullanımının anlatılması, bilgisayar Programlamanın temel ilkeleri, programlamanın matematiksel ve mantıksal temelleri, bilgisayarlar ve kullanımlarındaki gelişim, temel donanım ve yazılım bilgileri, denizcilikte Kullanılan Bilgisayarlı  Sistemler, bilgisayarlar ve bilgisayarlı sistemlerin denizcilikte kullanılmasına örnekler, programlama dilleri, programlama dillerinin tanımı ve gelişimleri, programlama dillerine örnekler ve örnek programlar, hazır Program Sistemlerinin Kullanılması, hazır (paket) yazılımlara örnekler, bilgisayarların kelime işlemci olarak kullanımı (word vb.), bilgisayarlarda hesap tablolarının kullanımı (lotus, excel, quatropro vb), veri depolama, bilgisayarlı haberleşme, ağ sistemleri, (Web, internet) 

 

IV. YARIYIL

 

ZORUNLU DERSLER

 

GÖKSEL SEYİR- II

Güneş ay ve gezegenlerin meridyen geçişlerinin hesaplamak, meridyen geçişinden kesim mevki konulması, yıldız bulucuların kullanımı, kutup yıldızından enlem tayini, güneş, ay gezegen ve yıldız rasatları ile hesap makinesi-logaritma cetvelleri ve hesaplanmış semt ve yükseklik cetvelleri yardımı ile kesin mevki koymak, gök cisimleri yardımıyla pusula hatası bilmek, can salı seyri, HO.229 kullanarak güneşin semti ile cayro pusula hatasının tespiti, Amplitüd, SİA ile cayro pusula hatasının tespiti, kutup yıldızının semti ile pusula hatasının tespiti, güneşin meridyen geçişinde fix mevki bulunması, kutup yıldızının yüksekliği ile enlem tespiti, göksel seyirde kullanılan cihazlar, Sekstant, optik prensibi, parçaları, hataları düzeltilmesi, IE ve IC nin tespiti, sekstant yükseklikleriyle uygulanan düzeltmeler, paralaks, yarıçap düzeltmesi kırılma hatası, gök cisimlerinin açısal yükseklikleri ile mevki hattı elde etme, mevki dairesi veya eşit irtifa dairesi, İntersept metdu ile mevki koyma, HO.229’da DR mevkiine göre Hc’nin bulunması, A,B,C diyagramları offset cetvelleri, güneşten yapılacak running fix metodu ile mevki koyma, üç göksel mevki hattı ile fix mevkinin tespit edilmesi, yüksek irtifalı gök cisimlerinden elde edilen mevki hattı ile fix mevki plotlama. tam çözüm, emercensi seyir, yüksek enlemlerde ve kutuplarda Ast.Fix ile mevki koyma, astronomik fiks mevki bulma, uygulamalı olarak semt aynası ile güneşin semtinin ölçülmesi, Sekstant kullanımı, Sekstant ile güneşin yüksekliğinin ölçülmesi, akşam alacakaranlığında gök cisimlerini tanıma.

 

DENİZDE GÜVENLİK – IV

Acil durumlara müdahalede yolcuların ve mürettebatın korunması ve güvenliği için önlemler, insanın vücut yapısı, gemilerde meydana gelebilecek olası acil durumlar ve uygulanacak ilk yardım metotları, çatışma ve oturmayı takiben ilk yapılacaklar, gemiyi (isteyerek) oturturken alınacak önlemler karaya oturmada yapılması gerekenler, çatışma sonrası yapılması gerekenler, yangın veya patlamanın ardından hasarı sınırlama ve gemiyi kurtarma yolları, gemiyi terk yöntemleri, yardımcı dümen donanımının kullanılması ve yedek dümen düzenlemelerinin donatılması, yedekleme ve yedeklenme için düzenlemeler, tehlikedeki gemiden insanların kurtarılması, limandaki acil durumlarda yapılması gerekenler, denizde bir tehlike işaretine karşılık verme, arama ve kurtarma, uygulamalı olarak çatışma ve oturma talimi ve yara savunma eğitimi, tehlikeli gemiden insanların kurtarılması, yardımcı dümen donanımı ile seyir.

 

DENİZDE HABERLEŞME – II

GMDSS sistemleri, bu sistemlerle yapılan rutin tehlike ve güvenlik haberleşmeleri, denizde haberleşme ile ilgili kısaltmalar, SMCP, fonetik alfabenin kullanılması, standart kısaltmalar, haberleşmeler için kullanılan GMDSS kapsamındaki cihazları ve bunların kullanılması, bu cihazların günlük haftalık aylık rutin bakım ve tutumlarının yapılması, denizde güvenlik bilgi servislerin MSI alınması bunla ilgili cihazların tanıtılması ve kullanılması, yersel sistemlerde kullanılan DSC rutin haberleşme prosedürleri, Inmarsat sistemleri üzerinde rutin haberleşme, uydu sistemleri, Inmarsat sisteminin özellikleri uzay, kara ve deniz birimleri, terminaller ve bunların özellikleri, Inmarsat sistemlerinde kullanılan Inmarsat A-B-C ve Inmarsat EGC cihazlarının kullanımı, GMDSS tehlike haberleşme prosedürü, tehlike haberleşme frekansları, tehlike haberleşmesinin türleri, yersel ve uydu haberleşmesinde tehlike haberleşmesi, arama kurtarma operasyonları ve koordinasyonları, GMDSS bünyesindeki cihazların test edilmesi, yanlış alarmın sorumluluk ve cezaları, GMDSS kapsamında bulunan tehlike emniyet sistemleri ve bunların kullanımı, denizcilik güvenlik bilgileri ve bunların alımı, MSI Navtex, Safety NET, DSC, GMDSS teçhizatlarının kullanımı ve bunların bakım ve tutumu, günlük, haftalık, aylık testler ve kontroller muhtemel arızalar ve bunların giderilmesi, uygulamalı olarak GMDSS rutin haberleşme prosedürünün cihaz üzerinde uygulaması, Inmarsat sistemleri üzerinde rutin haberleşmenin yapılması, GMDSS kapsamında yersel haberleşme sistemleri VHF, NBDP, DSC sistemlerine ait uygulamalar.

 

DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ – III

Haberleşme İngilizcesi, uluslararası işaret kod kitabı kullanılması, gemi-gemi¸ gemi-sahil, gemi içi haberleşme, standart denizcilik haberleşme cümlelerinin (SMCP) kullanılması, acil durum ve güvenlik haberleşmeleri ve tıbbi acil durum haberleşmeleri, insan vücudu, hastalıklar, ilaçlar, tıbbi acil durum haberleşmesi, işaret kod kitabının tıbbi sayfaları, uluslararası tıbbi rehber ve denizcilikle ilgili diğer tıbbi neşriyatın bölümleri.

 

YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ – II

Gemi trim, stabilite ve stres hesapları, GM hesabı, deplasman hesabı, trim hesabı, stres hesabı, draft sörvey yapılması ve draft sörvey yapılması için geminin hazırlıkları, yük istifin genel ilkeleri, yüklerin güvenli elleçlenmesi, istifi ve korunması, yükün gözetimi, tehlikeli, riskli ve zarar verici yükler, yük elleçleme donanımı, hazırlanması, bakım – tutumu ve güvenlik, petrol tankeri boru devreleri ve pompalama düzenlemeleri, kapalı bölümlere giriş, farklı gemi türleri için genel olarak yük hesapları ve yük planları, gemi rolesi, seyir ve liman vardiyaları, acil durumlarda hareket, gemi belgeleri ve bunların tutulması, gemi adamları talimatnamesi, liman tüzükleri.

 

VARDİYA STANDARTLARI – II

Etkin köprüüstü takım çalışması yöntemleri ve bunun içinde yapılması gerekenler, gemi rolesi, gemideki role görevlerinin dağıtımı ve uygulanması, alınması gereken önlemlerin role cetvellerine gemideki görev ve sorumluluklarına uygun olarak dağıtılmasının anlatılması, seyir ve liman vardiyalarında yapılması gereken işlerin gemideki personelin görevlerine göre dağıtılması ve uygulanmasının sağlanması için yapılması gereken işlemlerin nasıl olması gerektiğinin geminin tipine ve taşıdığı yüklere göre örnekler vererek anlatılması, acil durumlarda yapılması gereken müdahalelerin yine gemi tipi ve taşıdığı yüke göre nasıl yapılması gerektiğinin işlenmesi, gemi belgeleri ve bunların tutulması, gemi adamları talimatnamesi, liman tüzükleri ve gemide bununla ilgili gemide bulunması gereken evrakların anlatılması ve bunların muhafaza şekli, deniz kirliliğinin önlenmesi (MARPOL) ve bununla ilgili uluslararası güncel mevzuatı ve yaptırımlarının, gemide kirliliği önlemek için yapılması gerekli çalışmaları ve alınması gereken önlemlerin anlatılması.


TANKER İŞLEMLERİ

petrol yükünün özellikleri, zehirlilik, petrol tankerlerindeki tehlikeler, yanıcılık ve patlayıcılık tehlikeleri, insan sağlığıyla ilgili tehlikeler, çevre ile ilgili tehlikeler, tepkimeyle ilgili tehlikeler, korozyonla ilgili tehlikeler, tehlike denetimi, güvenlik donanımı ve personelin korunması  çevre kirliliğinin önlenmesi, petrol tankerleriyle ilgili ulusal ve uluslararası kurallar ve uygulama kodları, petrol tankerlerin tasarımı ve donanımları, petrol yükünün özellikleri, petrol tankeri operasyonları, onarım ve bakım-tutum süresince alınacak güvenlik önlemleri acil durum işlemleri, kimyasal tankerde taşınan yüklerin özellikleri, zehirlilik, kimyasal madde tankerlerindeki tehlikeler, yanıcılık ve patlayıcılık tehlikeleri, insan sağlığıyla ilgili tehlikeler, çevre ile ilgili tehlikeler, tepkimeyle ilgili tehlikeler, korozyonla ilgili tehlikeler, tehlike denetimi, güvenlik donanımı ve personelin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, kimyasal madde tankerleriyle ilgili ulusal ve uluslararası kurallar ve uygulama kodları, kimyasal madde tankerlerin tasarımı ve donanımları, kimyasal madde tankerlerinde taşınan yüklerin özellikleri, kimyasal madde tankeri operasyonları, onarım ve bakım-tutum süresince alınacak önlemler, kimyasal madde tankerlerinde güvenlik ve acil durum işlemleri, sıvılaştırılmış gaz tankerlerinde taşınan yüklerin özellikleri , zehirlilik, sıvılaştırılmış gaz tankerlerindeki tehlikeler, yanıcılık ve patlayıcılık tehlikeleri, insan sağlığıyla ilgili tehlikeler, çevre ile ilgili tehlikeler, tepkimeyle ilgili tehlikeler, korozyonla ilgili tehlikeler, tehlike denetimi, güvenlik donanımı ve personelin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, sıvılaştırılmış gaz tankerleriyle ilgili ulusal ve uluslararası kurallar ve uygulama kodları, sıvılaştırılmış gaz tankerlerin tasarımı ve donanımları, sıvılaştırılmış gaz tankerlerinde taşınan yüklerin özellikleri, sıvılaştırılmış gaz tankeri operasyonları, onarım ve bakım-tutum süresince alınacak güvenlik önlemleri, acil durum işlemleri

 

 

DENİZ HUKUKU VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ

Deniz idare teşkilatı ile görev ve yetkileri, gemi sicili, donatan kaptan, gemi rehini ve ipoteği, deniz ödüncü, navlun sözleşmeleri, avarya tanımı, hususi avarya, müşterek avarya, dispeç, çatma kurtarma, yardım, sigortanın tanımı, sigorta sözleşmeleri ve poliçesi, denizcilikte önemli sigorta çeşitleri, deniz iç kanunu, hükümleri ve uygulamaları açık deniz, kara suları, serbest geçiş, kıta sahanlığı, bitişik bölge,  abluka, ambargo, uluslararası deniz kamu ve özel hukukuna ilişkin düzenleme ve uygulamalar, liman giriş çıkış belgeleri ve işlemleri, kabotaj yasası, Harçlar Yasası’nın ilgili gerekleri, Deniz İş Yasası, yatlarla ilgili hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğü mevzuatı, gümrük ve kaçakçılığın önlenmesiyle ilgili kanunlar hakkında bilgi, kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları, gemi ile ilgili gemide taşınacak belgeler, sigorta ve deniz sigortası.Denizde can güvenliği ve deniz çevresinin korunmasıyla ilgili IMO sözleşmelerine ilişkin temel bilgiler, Yükleme Hatları Uluslararası Sözleşmesi 1966, SOLAS 1974 ve düzeltmeleri, SOLAS- Bölmeler ve denge, SOLAS- Yangın önleme, ihbar ve söndürme, SOLAS- Can-kurtarma araçları ve düzenlenmeleri, SOLAS- Telsiz-telgraf ve telsiz telefon, SOLAS- Telsiz haberleşmeleri, SOLAS- Tahıl taşınması, SOLAS- Tehlikeli yüklerin taşınması ve ISM, ITU Telsiz Kuralları, SOLAS, STCW, ITU, STP Sözleşmesi 1971, SPACE STP 1971, PAL 1974 ve Tonilato 1969, MARPOL 73/78, LDC 1972, INTERVENTION 1969, CLC sözleşmeleri 1969.

 

 

ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER

 

 

GEMİ MANEVRASI

Geminin manevraya hazırlanması, palamar halatları ve kumandaları, dümen kullanılması, çalıştırılması ve kumandaları, dönme çemberleri ve durma mesafeleri, dar kanalda ve sularda bankların gemi üzerine yarattığı etki ve bunlara karşı geminin kullanılması, demirde iken salma diresi ve dip yapısına göre gemiyi kavrama ve rüzgarın demirde iken etkisi, manevrada kullanılan halatlar ve adları ( Gemiden verdiğin ve etki yaptığı kuvvete göre adlandırılması), gemi kullanmada rüzgar ve akıntının etkileri, denize düşen kişiyi kurtarmak için yapılması gereken manevralar, çökme, sığ su etkisi ve benzeri etkiler, demirleme ve bağlama için uygun yöntemler, makine telgraf kumandaları, manevraya etki eden unsurlar, demirleme, kılavuz hizmetleri, gemilerin manevra karakteristikleri, yanaşma ve kalkma manevraları, römork kullanma, yedekleme, gemilerin havuzlanması, karaya oturma.

 

ELEKTRONİK SEYİR 

Seyirde kullanılan elektronik sistem ve cihazların tanıtımı, gemi radarı ve prensipleri, arpa radar, cayro pusulanın sistemleri ve çalışma prensipleri, bunlara ait devre aşamalarının okunması ve analizi, arızalarının giderilmesi. Hiperbolik seyir sistemlerinin temel prensipleri, Loran-C sistemleri, Uydu seyir sistemleri, GPS ve DGPS, Radar ve ARPA yapısı, ayarları ve kullanımı, Radar gözleme ve plotlama, Manevra levhası veya radar üzerinde elle plotlama, Radar ve ARPA kullanarak güvenli seyir yöntemleri, Otopilot ve emercensi dümen donanımları, Dümen ve dümen donanımları, Denizde derinlik belirlemekte kullanılan ekosuandır çalışma prensibi, navtex cihazının kullanımı, elektro manyetik dalgaların özellikleri, küresel mevki belirleme sistemleri, entegre seyir sistemleri, radar plotlama. Uygulamalı olarak, GPS ve DGPS cihazlarının tanıtımı ve uygulanması, Radar ve Arpa radar kullanılarak seyir yapılması.

 

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ-II

Deniz taşımacılığı şekilleri, layner ve tramp taşımacılık, ticaret gemileri ve özellikleri, ticari gemi tonajı, gemi alım satımı, limanların ekonomik ve ticari fonksiyonu, liman hizmetleri, armatörlük hizmetleri, taşımacılıkta kullanılan standart araç ve gereçler.