Share

Yedekleme

YedeklemeYedekleme programı her ihtiyacı karşılamak için beş farklı yedekleme tipi sunar. Bu tiplerin bazıları sadece işaretli dosyaların yedeğini alarak yedekleme zamanını kısaltırken, bazıları işarete bakmaksızın yedek alır. Yedekleme tipleri aşağıda açıklanmıştır.
 • Normal: Bu tip yedekleme, işarete bakmaksızın, seçtiğiniz tüm dosya ve klasörlerin yedeğini alır ve işlem bitince işareti temizler.
 • Değişen (Incremental): Bu tip yedekleme, seçtiğiniz klasördeki işaretli tüm dosyaların yedeğini alır ve işaretleri temizler. İncremental Backup, yedeğini aldığı bir dosya değişine kadar bir daha o dosyanın yedeğini almaz. Sadece değişen dosyaların yedeğini aldığı için, yedekleme işlemi diğer tiplere göre daha kısa sürer ve oluşturulan dosya daha az yer kaplar, fakat bu tip yedekeleme kullanılarak yedeği alınmış veriyi geri yüklemek daha zahmetlidir.
 • Fark (Differential): Seçtiğimiz klasördeki işaretli olan tüm dosyaların yedeğini alır, fakat işaretleri temizlemez. Yedeğini aldığı bir dosya, bir sonraki yedekleme işlemine kadar değişmemişse bile (işareti temizlemediği için) tekrar yedeğini alır. Bu tip yedekleme kullanılarak yedeklenen dosyalar daha kolay geri yüklenir.
 • Günlük (Daily): İşaretlerle ilgilenmez. Sadece çalıştırıldığı gün değişen ve yeni oluşturulan dosyaların yedeğini alır.
 • Kopyalama (Copy): İşaretlerle ilgilenmez. Seçtiğimiz klasördeki tüm dosyaların yedeğini alır.
Bu tip yedekleme tipleri belirli bir sırada kullanılarak yedekleme ve geri yükleme işlemleri optimize edilir. Yedekleme işlemi belirli bir düzen izlenerek yapılır. Genellikle yöneticiler Pazartesi akşamları Normal, Devam eden günlerde incremental ya da Differential yedek alırlar.
 
Yedekleme Programı: (NTBACKUP)
 
Yedekleme programını çalıştırmak için iki farklı yöntem vardır.
 
 1. Başlat \ Çalıştır'a NTBACKUP komutu yazılarak,
 2. Başlat \ Programlar\Donatılar \ Sistem Araçları \ Yedekleme tıklanarak.
 
Backup programını ilk başlatıldığında sihirbaz modunda açılır, fakat daha fazla seçenek sunan gelişmiş mod da kullanılabilir.

Sihirbaz Modda NTBACKUP Çalıştırmak:
 
      1.   İleri yi tıklayıp devam edin.

      2.   Dosya ve ayarları yedekle seçeneğini tıklayın. 

  

        3.    En alttaki “Neyin yedekleneceğini ben seçeyim” seçeneğini tıklayın.

 

        4.      Yedeklemek istediğiniz klasörleri seçin. Örneğin: Belgelerim, Desktop, Sık Kullanılanlar ve Outlook dosyalarınızı soldaki kutucuğu tıklayarak seçebilirsiniz.

Not: System State işaretlenmesi sistem dosyalarının yedeklenmesi açısından tavsiye edilir.

 

        5.      Kaydetmek istediğiniz yeri belirleyin. ardından yedekleme için bir isim verin. 

          6.      Gelişmişi tıklayıp ek yedekleme seçeneklerini belirtebilirsiniz.

 

        7.       Yedekleme türünü seçin.

 

         8.     Burada Doğrulama, sıkıştırma ve gölge görüntü seçeneklerini seçebilirsiniz. Hiçbirşeyi tıklamadan ileri seçin.

        9.     Varolan verilerin üzerine yazılıp yazılmayacağını ve verilere erişimin kısaltılıp kısaltılmayacağını belirleyebilirsiniz. Varolan yedekleri değiştir seçeneğini tıklayarak devam ediyoruz.

  

     10.     Burada Doğrulama, sıkıştırma ve gölge görüntü seçeneklerini seçebilirsiniz. Hiçbirşeyi tıklamadan ileri seçin.

    

     11.     Haftalık backup alınacaksa Pazartesi öğlen saat 12:00 seçilebilir.

 

     12.    Hesap bilgisi ile ilgili olarak kullanıcı parolası alt alta girilir.

 

     13.    Son tıklanarak Yedekleme işlemi tamamlanır.

 

    Geri Yükleme:
 
        1.      Başlat menusünden çalıştır’a ntbackup yazılıp sihirbaz moda girilir. İleri tıklanır.
        2.      Dosya ve Ayarlarımı Geri yükle seçeneği seçilip ileri tıklanır.
        3.      Geri yüklemek istediğiniz sürücünün, klasörün veya dosyanın onay kutucuğunu seçin ve ileriyi tıklayın.
        4.      Son Tıklanarak Geri Yükleme tamamlanır.

 

Gelişmiş Modda NT Backup Çalıştırmak:
 
Gelişmiş modda yedekleme programını kullanmak için Sihirbaz mod penceresine giriş kısmında iptal tıklanır. Ardından başlat, çalıştır tıklanıp ntbackup ile Yedekleme programına giriş yapılır.
 
Yedekleme Programı dört ana sekmeden oluşur.
 
 • Karşılama: Yedekleme, geri yükleme ve ASR (Automated System Recovery) sihirbazlarına geçiş için düğmeler içerir.
 • Yedekleme: Yedeklenmesi istenen klasörlerin seçilebilmesi için bir arayüz sağlar.
 • Ortam Geri Yükleme ve Yönetme: Yedeklenmiş verileri geri yüklemek için kullanılan arayüzdür.
 • İş Zamanlama: Yedekleme işleminin otomatik olarak yapılabilmesi için zamanlanmalarını sağlar.

 Yedek Almak: 

 1. Yedekleme programını çalıştırıp Yedekleme sekmesine gelin.
 2. Yerel Disk C :’nin sol tarafındaki “+” işaretini tıklayın. Açılan ağaç yapısında, yedeğini almak istediğiniz klasörü bulun ve sol tarafındaki kutucuğu işaretleyin.
 3. Yedeği alacağınız yeri ve yedek dosyasının adını belirtmek için sol alt tarafta bulunan “Yedekleme ortamı yada dosyasının adı” bölümündeki gözat düğmesini tıklayın. Çıkan pencerede yedek almak istediğiniz yeri seçin ve bir dosya adı belirleyin. Ardından kaydet düğmesini tıklayın.
 4. Sağ alt köşedeki “Yedeklemeyi Başlat” düğmesini tıklayın. Karşınıza çıkan pencerede Gelişmiş düğmesini tıklayarak yedekleme tipini belirleyin. Eğer yedekleme tipi belirtilmezse, program otomatik olarak Normal Yedekleme alır.
 5. Tipi belirttikten sonra, tamam düğmesini tıklayın. Karşınıza çıkan pencerede Yedeklemeyi başlat düğmesini tıklayın.
 6. Yedeklemeyi Başlat düğmesi tıklandıktan sonra, program belirtilen yere, belirtilen isimde yedek dosyasını kaydedecektir.
 7. Yedekleme işlemi bittikten sonra, isterseniz Rapor düğmesini tıklayarak bir rapor oluşturabilirsiniz.
 
Yedekleme İşlemlerini Zamanlamak:
 
Yedekleme işlemi, eğer veri miktarı fazlaysa uzun sürer ve performansı olumsuz etkiler. Yedekleme işleminin bilgisayarların az kullanıldığı, mesai saatleri dışında yapılması daha uygundur. Back up programı yedekleme işlemlerini zamanlayabilir. Vakti geldiğinde otomatik olarak belirtilen şekilde yedek alır.
 
 1. Yedekleme programını başlatıp “iş zamanlama” sekmesine gelin.
 2. İşlemin yapılmasını istediğiniz günü çift tıklayın. Karşınıza çıkan yedekleme sihirbazında ileri düğmesini tıklayın.
 3. Yedeğini almak istediğiniz veriyi seçin.
  • Bu bilgisayardaki her şeyi yedekle : Bilgisayardaki herşeyin yedeğini alır.
  • Seçili dosyaların, sürücülerin, veya ağ verilerinin yedeklenmesi: Yedeği alınacak verilerin belirtilmesi gerekir.
  • Sadece system state dosyasının yedeğinin alınması: Sistemin o andaki yapılandırma bilgilerinin ve sistem dosyalarının yedeğini alır.
 4. Seçimizi yapıp ileri düğmesini tıklayın.
 5. Eğer 4. adımda “Seçili dosyaların, sürücülerin veya ağ verilerinin yedeklenmesi” seçeneği işaretlendiyse, yedeğini alacağımız dosya ve klasörleri seçip “ileri” düğmesini tıklayın.
 6. Yedek dosyanızın adını ve nerede oluşturulacağını belirleyin ve “ileri” düğmesini tıklayın.
 7. Yedekleme tipini belirleyip “ileri” düğmesini tıklayın.
 8. Yedekleme işleminden sonra verinin kontrol edilmesini istiyorsanız, “Yedeklemeden sonra verileri doğrula” seçeneğini işaretleyip “ileri” düğmesini tıklayın.
 9. Yedekleme seçeneklerinden uygun olanı işaretleyip “ileri” düğmesini tıklayın.
o       Yedeği Varolan yedeklemelerin üstüne ekle (Append this backup to the existing backups): Aynı isimde başka backup dosyası varsa üzerine yedekler
o       Varolan yedeklerle değiştir (Replace the existing backups): Aynı isimde başka backup dosyası varsa siler ve yenisini yazar.
 1. Bu adımda, yedekleme işleminin zamanını değiştirebilirsiniz. Ayrıca zamanlamayı ayarla düğmesini tıklayarak aynı yedekleme işlemini haftalık yada aylık olarak da tekrarlatabilirsiniz. bu adımda, yedekleme işlemine bir isim vermeniz gerekir.
 2. Yedek almaya yetkili bir kullanıcının kullanıcı adını ve şifresini yazıp Tamam düğmesini tıklayın.
 3. Son olarak Son düğmesini tıklayın.
  
Yedekleri Geri Yüklemek:
 
Veriler, yazılım ya da donanım hataları sonucu, erişilemez olduğunda ya da test amacıyla, daha önce yedeklenen dosyalar geri yüklenir. Geri yükleme işlemide Yedekleme programı kullanılarak yapılır. 
 1. Yedekleme programını başlatın. Üçüncü sekme olan Ortam Geri Yükleme ve Yönetme sekmesine gelin.
 2. Dosya öğesinin sol tarafındaki + işaretini tıklayın. Listeden yedek dosyanızı bulun ve sol tarafdaki kutucuğu işaretleyin.
 3. Seçtikten sonra, sağ alttaki “Geri Yüklemeyi Başlat” düğmesini, sonrada Tamam düğmesini tıklayarak geri yükleme işlemini başlatın.
 4. Geri yükleme işlemi bittikten sonra Rapor düğmesini tıklayarak bir rapor görüntülüyebilirsiniz.
 5. Kapat düğmesini tıklayarak iletişim kutusunu kapatın.