Share

Azami Öğrenim Süresi Sona Eren/ Erecek Öğrencilerimize Önemli Duyuru

 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONA EREN / ERECEK ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

 

 

2014 ve öncesi girişli öğrencilerimizin (2015 Yılında Yatay Geçiş İle gelenler dâhil) azami

Öğrenim süreleri 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı bahar Yarıyılında sona erecektir.

 

Altta tam metni verilen Yalova Üniversitesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi gereğince;

 

Ek Sınav hakkından faydalanmak için 05 Temmuz 2018 tarihinde dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

 

İlgili öğrencilerin; Bu süreler sonunda, programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesileceğinden, 2017-2018 Bahar Yarıyılı ders kayıtlarını bu bilgiler ışığında yapmaları önemle duyurulur.

 

05 Temmuz 2018 – Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans Öğrencileri İçin Ek Sınav Başvuruları

 

09 – 13 Temmuz 2018 – Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans Öğrencileri İçin 1. Ek Sınavlar

 

16-20 Temmuz 2018 – Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans Öğrencileri İçin 2. Ek Sınavlar

 

LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

 

Yalova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği

 

İlişik kesme

 

MADDE 30 – (Değişik: RG-16.6.2015-29388)

 

Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle kaydın yenilenmemesinden dolayı, Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

 

Ek sınavlar ve ek süreler

 

MADDE 28 – (Yeniden düzenleme: R.G.-16.6.2015-29388)

 

(1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları derslerin her biri için iki adet ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

 

(2) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde 2.00 GNO’yu sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

 

(3) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.