Share

Tek Ders Sınavı Hakkında

TEK DERS SINAVI HAKKINDA

SINAV TARİHİ: 03.07.2018

 

Güz yarıyılı ve ya bahar yarıyılları sonunda tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde, herhangi bir dönemde FF, FD ve ya BZ notu aldığı tek dersten dolayı ve ya bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli ağırlıklı not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, DC ve ya DD notu aldığı bir tek ders sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile ağırlıklı genel not ortalamasını 2.00’ye yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

TEK DERS SINAVLARI,  MEZUN OLMASINA BİR DERSİ KALAN ÖĞRENCİLERE UYGULANIR. HERHANGİ BİR DÖNEMİN SONUNDA TEK DERSİ KALAN, FAKAT MEZUN OLAMAYACAK ÖĞRENCİLER BU SINAVA GİREMEZ.  BİRDEN FAZLA DERSTEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISIZ OLDUKLARI DERSLER FARKLI YARIYILLARDA OLSA BİLE BAŞVURULARI KABUL EDİLMEZ.

 

SINAVIN YERİ VE SAATİ DAHA SONRA İLAN EDİLECEKTİR.

UZEM DERSLERİNİN BİRİNDEN TEK DERSE KALAN ÖĞRENCİLERİN SINAVLARINI UZEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ DEĞİL BAŞARISIZ OLDUĞU DERSİN HOCASI YAPACAKTIR.

       Durumları yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslara uygun olan öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç beş işgünü öncesine kadar öğrenim gördükleri meslek yüksekokuluna başvurur.

Tek Ders Başvuru Dilekçesi