Share

Okulumuz Öğrencilerine Yalova İli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Tarafından Deprem Eğitimi Verildi

 


Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alan ülkemizde birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız gerçeğinden hareketle okulumuzda 19.12.2011 tarihinde Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı ve Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerine 29.12.2011 tarihinde Hukuk Bölümü Adalet Programı 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine Yalova İli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından eğitim verilmiştir.

Yalova İli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şefi Emine KARAGÖZ, Arama Kurtarma Teknisyenleri Kadir ŞENER ve Ercüment DİYAR tarafından verilen eğitimle basit önlemler alarak afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak, kendimize ve çevremizdekilere afetten sonra yardım edebilmek için hazırlıklı olmak ve  deprem anında korunma kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunulmuştur.

Eğitime, Çınarcık Meslek Yüksek Müdür Yardımcısı Yrd. Doç Dr. Salih BATAL, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Başkanı Polat Sait ALPMAN, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Başkanı Ayşe Hicret GÜDÜK, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlileri Niğmet GÜL, Cansev KARAKUŞ, Mülkiyeti Koruma ve Özel Güvenlik Bölümü Öğretim Görevlisi Ülkü TEKGÖZ de katılmışlardır. Suat SOYDEMİR

Eğitim sonunda ilerleyen süreçte afet eğitimine yaygınlık kazandırılması ve deprem tatbikatının da bu eğitimlere dahil edilmesinin faydalı olacağı kararına varılmıştır.