Share

Dış İlişkiler Toplantısı Yapıldı

Yalova Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi tarafından fakültemizde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Çeşitli değişim programları vasıtasıyla uzun yıllardır dünyanın farklı ülkelerinde eğitim gören Ömer Kemal ŞAHİN'in, değişim programlarının tarihsel ve fikri arka planını içeren sunumuyla başlayan etkinlikte, daha sonra söz alan Dış İlişkiler Birimi’nden sorumlu öğretim üyesi Oğuzhan KÖSE, hem Erasmus+, Mevlana ve Farabi gibi değişim programlarının çerçevesi ve işleyişi hem de Yalova Üniversitesi’nin değişim programları bakımından geldiği noktayı anlatan detaylı bir sunum yaptı. KÖSE değişim programları ile ilgili hem öğrencilerin hem de öğretim üyelerinin her türlü soru, görüş ve önerileri için irtibat kurabilecekleri iletişim kanallarını hatırlattı.

Daha sonra fakültemiz bünyesinde değişim programlarından sorumlu birim koordinatörleri söz aldı. Mevlana Kurum ve Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat ÖZEL, Mevlana değişim programı sayesinde sadece Doğu ülkelerine değil, Kanada, Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerine de gidilebileceğinden bahsederek öğrencilerin talepleri doğrultusunda farklı üniversitelerle yeni anlaşmalar yapılmasına gayret edeceklerini sözlerine ekledi. Farabi Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hacı Bayram BAŞER ve Erasmus+ Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Betül AVCI ise konuşmalarında ilgili değişim programlarına bilhassa öğrencilerin ilgi göstermesi gerektiğini ve koordinatörler olarak sürecin başlatılmasında ve sürdürülmesinde her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirttiler. Toplantı soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi. 

Farabi Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hacı Bayram BAŞER

Mevlana Kurum ve Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat ÖZEL

Ömer Kemal ŞAHİN

Dış İlişkiler Birimi’nden sorumlu öğretim üyesi Oğuzhan KÖSE

Erasmus+ Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Betül AVCI