Share

İslam Araştırmalarında Proje Temelli Çalışma

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı tarafından, Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. İlyas AKYÜZOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Hacı Bayram BAŞER moderatörlüğünde, üniversite bünyesinde kurulması düşünülen İslam Araştırmaları Merkezi'ni tartışmak üzere bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim HATİBOĞLU, Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM, Rektör Yardımcıları, İslami İlimler Fakültesi Öğretim Elemanları ve Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri katıldı. 

Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM, açış konuşmasında rektörlük olarak İslami İlimler Fakültesinin faaliyetlerini gıptayla izlediklerini belirterek çalıştayın verimli olması temennisinde bulundu. 

Programda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR, “İslam Araştırmalarında Proje Merkezli Çalışmanın Önemi ve Yöntemleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Ardından YÖK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim HATİBOĞLU, İslami araştırmalar alanında Türkiye’deki son gelişmeler ve bu konuda hazırlanacak projelerde dikkat edilmesi gereken hususlarda önemli bilgiler verdi. 

İkinci oturumda da Dr. Orhan MUSAHANOV, “İslam Tasavvufunda Çağdaş Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Çalışmalar” isimli tebliğini sundu. Yapılan sunumun ardından tebliğin müzakeresi gerçekleştirildi.

Katılımcıların ele alınan hususlarla ilgili değerlendirmelerini sunmalarının ardından çalıştay sona erdi.