Share

Hadis İcazet Merasimi (2015)

Bursa’da 15 Mayıs 2007 tarihinden itibaren her yıl düzenlenen ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek olan Hadis İcâzet Merâsimi, 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 14.00’te “Habîb-i Edîbimiz’in İzinde: O’nu ve Sözlerini Anlamak (Hadis İcâzet Merâsimi)” başlığı altında Bursa Nilüfer’deki Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yanında yer alan Fethiye Kültür Merkezi’nde icra edildi.

İcâzetlerin ilim ve kitapların soy kütükleri ve ilim halkaları olduğunu vurgulayan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, “Günümüzde çağdaş tartışmaların dinin ana kaynaklarından uzaklaştırdığı insanımızın kaynaklarla yeniden buluşturulması ve zihinlerimizin Kur’ân ve Sünnet’e göre yeniden donatılması gerekmektedir” dedi.

İlk defa Hindistanlı meşhur muhaddis Prof. Dr. Muhammed Mustafa el-A’zamî’nin 2006 yılı Aralık ayında Bursa’yı teşrifleri ve ilk ilim meclisinin akdedilmesiyle başlayan icâzetle hadis rivâyeti, Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu’nun öncülüğünde yıllardır binlerce talebenin Kütüb-i Sitte’den ve Şifâ-i Şerîf’ten icâzet almalarının ve Türkiye'nin muhtelif illerinde hadis meclislerinin yeniden akdedilmesinin kıvılcımı olurken, bu şekilde muttasıl isnadla Habîb-i Edîbimiz Efendimiz’e kadar ulaşan silsilelerle bugünün ilim ve irfan ehli, geçmişi ile irtibatını yeniden kurma imkânına kavuştu.

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin iştirak ettiği ilim meclislerinde bu yıl, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Müslim ile Celâleyn Tefsîri ve Şifâ-i Şerîf, öğrenciler tarafından derslerin tamamına iştirak edilmek suretiyle baştan sona okundu. Farklı illerde takrir edilen kitaplarda toplam 27 bin 700 hadis bulunmakta olup, bu sayıda hadis derslere iştirak eden öğrenciler tarafından okundu.

İlim Yayma Cemiyeti ve Yalova İlahiyat Vakfı’nın öncülüğünde Kur’ân-ı Kerîm, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Arap Dili ve Belagati, Siyer-i Nebî, Mantık, Felsefe vb. alanlarda usûl ve furûa dair yıl boyu sürdürülen yoğun seminer programlarına ilaveten hâfızlık ve hadis okuma faaliyetlerinin yürütüldüğü çalışmalar, sadece ilahiyat fakültesi I. öğretim öğrencilerine yönelik olup, seminerlerle, dinî ilimler alanında muhtelif illerde ilmî ve dinî hizmet yürütecek ilim ve irfan ehli kişiler yetiştirmek hedeflendi. Verilen icâzetlerin geçerli olabilmesi için ise tamamı okunmak suretiyle bitirilen bir kitabın en az bir kişiye okutulması, hadis usûlü kitaplarında ileri sürülen şartlara riâyet edilmesi ve gizli veya âşikar günah işlemekten uzak durmaları gibi şartları bulunmaktadır. 

Çanakkale Onsekiz Mart, Yalova, Uludağ ve Bursa Teknik üniversitelerinin rektörlerinin yanı sıra çok sayıda ilahiyat ve İslâmî ilimler fakültesi dekanı ve öğretim üyelerinin iştirakiyle gerçekleştirilen merasimle, dinî eğitimin sadece bilgi edinmek ve yorumlamaktan ibaret olmadığı, ilmin yaşantıya akseden vechesinin de varlığının fark edildiği bir süreci ifade ettiği vurgulandı.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hikmet Atan’ın sunumu ile gerçekleşen bu yılki programda, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişkin ve İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şubesi Eğitim Koordinatörü Mehmet Güneş’in yanı sıra protokolün değerli temsilcileri icazet merasiminde konuşma yaptılar. Programda bu yıl takrîr edilen kitapların son hadisleri okunup, Gazcılar Bedir Camii emekli İmam Hatibi Hasan Hüseyin Dinçel’in yaptığı duanın ardından katılımcılara icâzet belgeleri takdim edildi.