Share

Tek Ders Sınav Başvurusu (Yaz Dönemi)

TEK DERS SINAVI

2016 - 2017 Eğitim –  Öğretim Yılı Yaz Dönemi Tek Ders Sınavı  07.09.2017  tarihinde yapılacaktır. Sınava sadece yaz okulundan ders alan öğrenciler girebilecektir. Tek ders sınavına girebilecek öğrenciler Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği ‘nin aşağıda belirtilen maddelerinde belirtilmiştir.

Tek dersten başarısız öğrenciler:

MADDE 30 – (01.02.2017 tarih ve 29966 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Güz yarıyılı veya bahar yarıyılı sonunda tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde, herhangi bir dönemde FF, FD veya BZ notu aldığı tek dersten dolayı veya bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli ağırlıklı not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, DC veya DD notu aldığı bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile ağırlıklı genel not ortalamasını 2.00’ye yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

Yapılması Gerekenler: Tek ders sınav dilekçesi öğrenci tarafından doldurulacak ve danışmanına imzalatıldıktan sonra Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

Tek Ders Sınav Dilekçesi için tıklayınız…

UYARI : Tek ders dilekçelerini en geç 06.09.2017 saat 12:00  'a kadar teslim ediniz.

Sınav Tarihi :07.09.2017 - Perşembe

Sınav Saati :  14.00

Sınav Yeri: Merkez Yerleşke  Yeni Bina ve  Merkez Yerleşke B Blok  

Sınıf : Daha sonra ilan edilecektir

Not: Stajını yapmamış olan öğrenciler de tek ders sınavına girebilirler.