Share

Kısmi Zamanlı Çalışma için Mülakat

Kısmı Zamanlı Çalışma için başvuran öğrencilerin seçimi için 10.10.2017 Salı günü Saat 10.00 da Dekanlık toplantı salonunda mülakat yapılacaktır. Başvuru yapan tüm öğrencilerin mülakata katılmaları rica olunur.